Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Usługi

Oferta:

  1. Rentgenowska analiza strukturalna małocząsteczkowych związków organicznych i kompleksów metali.
  • Pomiar dyfraktometryczny monokryształów badanych związków za pomocą dyfraktometru Oxford Sapphire z detektorem CCD, T = 293K, MoKa (l=0.71069 Å).
  • Obróbka danych dyfrakcyjnych, rozwiązanie i udokładnienie struktury.

 

  1. Krystalizacja oraz badania strukturalne białek.
  • Krystalizacja metodą wiszącej lub siedzącej kropli.
  • Obróbka danych dyfrakcyjnych, podjęcie próby rozwiązania i udokładnienia struktury.