Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Priorytetowe zespoły badawcze wyłonione, 2019-03-29

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizowanego projektu Strategia doskonałości – uczelnia badawcza ogłosił konkurs na „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, skierowany do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. W gronie wyróżnionych priorytetowych zespołów badawczych znalazł się zespół: BRAIN – Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group, w skład którego wchodzą:

liderzy: prof. dr hab. Michał Marszałł,prof. dr hab. Iwona Łakomska

członkowie zespołu: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak; dr Marta Zigler-Borowska, dr Anna Kozakiewicz, dr  Magdalena Wujak, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, mgr Adam Sikora, mgr Mateusz Jakubowski.

 

 

Nagrody zespołowe/wyróżnienia JM Rektora UMK 

19 września 2018 r. w Collegium Maximum odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez JM Rektora UMK.

  • Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Magdalena Barwiołek, prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Anna Kozakiewicz, dr Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. dr hab. Edward Szłyk, mgr inż. Jerzy Sitkowski, prof. Andrzej Jarzęcki, mgr Magdalena Babinska.

 

  • Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Anna Kozakiewicz, mgr Krzysztof Skowerski, dr Rafał Gawin, mgr Paweł Dąbrowski, dr Piotr Guńka, mgr Andrzej Tracz, mgr Michał Chwalba, dr Bartosz Trzaskowski.

 

  • Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej wyróżnienie otrzymał zespół w składzie:  prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr Anna Kozakiewicz, dr Aseed Rayati, dr Elham Khodaei, dr Majid Jafarin, mgr Saeedeh Shokoohi, de Arezo Bahrami, mgr Bahareh Elmi.

 

Nagrody zespołowe/wyróżnienia JM Rektora UMK 

29 września 2017 r. w Collegium Maximum odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez JM Rektora UMK.

  • Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej nagrodę zespołową III stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Marta Ziegler-Borowska, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr hab. Urszula Kiełkowska, dr Anna Kozakiewicz, dr Marzanna Kurzawa, dr Anna Kaczmarek-Kędziera, dr Magdalena Gierszewska, dr Joanna Skopińska-Wiśniewska, dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK, dr Grzegorz Trykowski.
  • Jednorazowe stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikacje: Gawin, A. Kozakiewicz, P. A. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbebe) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, Angewandte Chemie International Edition, 56, 981-986, 2017 r.
  • Jednorazowe stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikacje: R. Gawin, A. Tracz, M. Chwalba, A. Kozakiewicz, B. Trzaskowski, K. Skowerski, Cyclic alkyl amino carbene ruthenium complexes – unprecedented efficiency in macrocyclization and acrylonitrile cross metathesis. ACS Catalysis, 7, 5443-5449, 2017r.