Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Priorytetowe zespoły badawcze wyłonione, 2019-03-29

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizowanego projektu Strategia doskonałości – uczelnia badawcza ogłosił konkurs na „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, skierowany do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. W gronie wyróżnionych priorytetowych zespołów badawczych znalazł się zespół: BRAIN – Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group, w skład którego wchodzą:

liderzy: prof. dr hab. Michał Marszałł,prof. dr hab. Iwona Łakomska

członkowie zespołu: prof. dr hab. Andrzej Wojtczakdr Marta Zigler-Borowskadr Anna Kozakiewicz, dr  Magdalena Wujak, dr hab. Bogumiła Kupcewicz, dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, mgr Adam Sikora, mgr Mateusz Jakubowski.