Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr Dagmara Bajer
dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
dr Kinga Mylkie
dr Andrzej Olejniczak
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof. UMK