Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Wystąpienia konferencyjne

2022

A. Kaszuba, M. Maj, J. Sitkowski, I. Łakomska, “Lipophilic trans dichloride platinum(II) complex with modified 1,2,4 triazole ligand as a promising anticancer prodrug”, XXVIII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 5-10.06. 2022, Smolenice; Book of abstracts, s. 50. ISBN 978-80-8208-080-6 (komunikat ustny).

I. Łakomska, M. Fandzloch, „Interaction of cytotoxic ruthenium(III) containing
bulky disubstituted triazolopyrimidines with DNA and proteins”, 3rd European NECTAR Conference Ljubljana, 24-26.08.2022, Book of Abstracts s. 78-79 (poster).

A. Kaszuba, I. Łakomska, J, Sitkowski, M. Maj, “Structural and biological characterization of new platinum(II) complexes with modified 1,2,3-triazole”, 44th International Conference on Coordination Chemistry, Rimini, 28.08 – 2.09. 2022, Abstract book, 2022, s. 925 (poster).

I. Łakomska, „Czy nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) są szansą na skuteczne leczenie nowotworów?”, 64 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin, 11-16.09.2019, Książka Abstraktów, s. S04 WS05 (wykład sekcyjny), s.258.

2020

I. Łakomska, M. Jakubowski, J. Sitkowski, “Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents”, International Symposium on Thermodynamics of Metal Complexes, Białystok, 16- 18.06. 2021, Book of Abstracts s. 28-29 (wykład sekcyjny).

I. Łakomska, M. Jakubowski, J. Wiśniewska, A. Kaszuba, J. Sitkowski, “Dicarboxylato platinum(II) complexes containing dimethyl sulfoxide and triazolopyrimidine as potential anticancer agents : synthesis, structural and biological studies in solution”, 2nd European NECTAR Conference, Lisbon, 25-27.08. 2021, Book of abstracts, p. 52-53 (poster).

A. Kaszuba, J. Sitkowski, I. Łakomska, M. Jakubowski, “Charakterystyka strukturalna i oddziaływanie z glutationem nowego dichlorkowego kompleksu platyny(II) z (1s,4r,5r)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S)-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem”, E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021, Książka abstraktów, s. 94 ISBN 978-83-7594-216-3 (komunikat ustny).

2020

M. JakubowskiI. Łakomska, J. Dąbrowski, B. Pucelik, “The mixed ligand platinum(II) comples as potential anticancer drug with promising biological properties: in vitro and in vivo studies”, 1st European NECTAR Conference, Belgard (Serbia), 5-6.03.2020, Ksiązka Abstraktów, s. 23  (poster)

2019

I. Łakomska, M. Jakubowski, B. Pucelik, J. Dąbrowski, “Charakterystyka nowego, innowacyjnego proleku onkologicznego”, 62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6.09.2019, Ksiązka Abstraktów, s. S02 KS02 (komunikat sekcyjny)

I. Łakomska, A. Kaszuba, E. Wojaczyńska, J. Sitkowski, „Charakterystyka spektroskopowa i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z (1S,4R,5R)-4-(4-fenylo-1H-1,2,3-triazol-1-ylo)-2-((S)-1-fenyloetylo)-2-azabicyklo-[3.2.1]oktanem”, 62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2-6.09.2018, Książka Abstraktów s. S02 P05 (poster)

M.Jakubowski, I. Łakomska, J. Dądrowski, J. Szymański, “The anticancer activity and biological properties of novel mixed ligand platinum(II) complex with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2019), Hajduszoboszlo/Debrecen, 11-14.06.2019, Book of abstract s. 44 (komunikat ustny)

2018

I. Łakomska, M. Fandzloch, M. Sanchez-Moreno, J. M. Salas, “Związki koordynacyjne o właściwościach przeciwpasożytniczych”, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21.09.2018, Materiały zjazdowe s. S01-2 (wykład sekcyjny).

I. Łakomska, M. Jakubowski, A. Wojtczak, J. Sitkowski, A. Jarzęcki, “Dichlorkowe kompleksy platyny(II) z sulfotlenkami – korelacja parametrów spektroskopowych uzyskanych metodami eksperymentalnymi i DFT”, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21.09.2018, Materiały zjazdowe s. S01-14 (poster).

J. Wiśniewska, M. Fandzloch, I. Łakomska, “Badania podatności na redukcję kompleksów platyny(II) z triazolopirymidynami”, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21.09.2018, Materiały zjazdowe s. S01-7 (komunikat sekcyjny).

M. Jakubowski, J. Sitkowski, J. Wiśniewska, I. Łakomska, “Novel dicarboxylato platinum(II) complexes containing dimethyl sulfoxide and triazolopyrimidine: synthesis, structural and biological studies in solution”, XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry, Wrocław, 5-8.09.2018, Book of Abstracts, s.92 (komunikat ustny).

M. Jakubowski, D. Śmiłowicz, I. Łakomska, “Novel cyclobutane-1,1-dicarboxylato platinum(II) complexes as potential anticancer drugs with reduced toxicity”, XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, 28-29.06.2018, Book of Abstracts, s. 133 (poster).

2017

I. Łakomska, M. Jakubowski, K. Hoffmann, “Design of dicarboxylato platinum(II) complexes with purine-mimetic ligands as novel anticancer agents”, 2nd International Caparica Christmas Conference on Translational Chemistry, Caparica (Portugalia) 4-7.12.2017, IC3TC 2017 Proceedings Book, s.77 (wykład).

I. Łakomska, M. Fandzloch, M. Jakubowski, J. Jezierska, “Rola 1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyn w projektowaniu związków koordynacyjnych o profilu medycznym”, 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21.09.2017, Materiały zjazdowe s. 162 (wykład).

M. Jakubowski, I. Łakomska, J. Siktowski, “Charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna nowego kompleksu platyny(II) z 5,7-difenylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, Young from Universities, Polytechnics, Polish Academy of Science Nuclear Magnetic Resonance, Łódź 21-22.06.2017 r., Materiały konferencyjne, s. 35 (poster)

M. Jakubowski, A. Wojtczak, J. Sitkowski, D. Śmiłowicz, I. Łakomska, “Novel dicarboxylato platinum(II) complexes as potential anticancer agents”, XXVI International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice (Słowacja) 4-9.06.2017 r., Book of Abstract, s. 51 (komunikat ustny)

I. Łakomska, M. Fandzloch, J. Jezierska, A. Wojtczak, “Redox activation as a strategy for ruthenium prodrugs”, International Workskop on “Bioinorganic Redox Control – Implications for Medical Chemistry and Environmental Protection”, Kraków 20-21.04.2017 r., Book of Abstract s. 38 (Wykład)

 

2016

I. Łakomska, M. Jakubowski, K. Hoffmann, “Perspektywa zastosowania nowych dikarboksylowych kompleksów platyny w terapii antynowotworowej”, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 07-09.12.2016 r., Książka Abstractów s. 60 (ISBN 978-83-65644-10-7)(Wykład)

J. Wiśniewska, M. Fandzloch, I. Łakomska, R. van Eldik, “Badania nad reaktywnością kompleksów rutenu(III) z pochodnymi triazolopirymidyn”, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 07-09.12.2016 r., Książka Abstractów s. 142 (ISBN 978-83-65644-10-7)(Poster 79)

M. Barwiołek, M. Babinska, A. Kozakiewicz, A. Wojtczak, A. Kaczmarek- Kędziera, , E. Szłyk, “Związki srebra(I) z zasadami Schiffa i ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych z roztworu”, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 07-09.12.2016 r., Książka Abstractów s. 52 (ISBN 978-83-65644-10-7)(Wykład)

M. Barwiołek, M. Babinska, A. Kozakiewicz,T. Muzioł, A. Kaczmarek- Kędziera, A. Wojtczak, E. Szłyk, “Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursowy cienkich warst”, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 07-09.12.2016 r., Książka Abstractów s. 66 (ISBN 978-83-65644-10-7)(Poster 3)

I. Łakomska, K. Hoffmann, M. Fandzloch, M. Babinska, “Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes containing purine-mimetic ligands”, 6th European Association for Chemical and Molecular Science (EuCheMS) Chemistry Congress, Seville (Hiszpania), 11-15.09.2016 r., Abstract 972

M. Barwiołek, M. Babinska, E. Szłyk, A. Kozakiewicz, A. Wojtczak, A. Kaczmarek-Kedziera, „Application of wet methods to obtain the thin layers of the new Ag(I) and Cu(II) with Schiff bases complexes”, 6th European Association for Chemical and Molecular Science (EuCheMS) Chemistry Congress, Seville (Hiszpania), 11-15.09.2016 r., Abstract 1744

M. Fandzloch, I. Łakomska, J. M. Mendez Arriaga, J. M. Salas, M. Sanchez-Moreno, “Biological evaluation of ruthenium complexes with 5,6,7-trimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine as new prodrugs for tropical diseases”, 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Budapest (Hungary), 28.08-01.09.2016 r., Book of Abstracts s. 279 (Poster 126)

M. Barwiołek, M. Babinska, E. Szłyk, A. Kozakiewicz, A. Wojtczak, „Ag(I) complexes with Schiff bases derived from 2-thiopheneethylamine and their thin layers”, 42nd International Conference on Coordination Chemistry, Brest (Francja), 3-8.06.2016 r., Poster Presentation Abstract Book s.149

M. Babinska, I. Łakomska, A. Wojtczak, A. Jarzęcki, “Korelacja parametrów strukturalnych i spektroskopowych 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyny uzyskanych metodami eksperymentalnymi X-ray, NMR i obliczeniową (DFT)”, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białowieża 13-17 kwietnia 2016 r., Książka Abstraktów s. 35 (ISBN 978-83-7283-730-1 ) (komunikat ustny)

A. Milewska, I. Łakomska, “Charakterystyka spektroskopowa i aktywność biologiczna tetrachlorkowego kompleksu platyny(IV) z 7-izobutylo-5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białowieża 13-17 kwietnia 2016 r., Książka Abstraktór s. 42 (ISBN 978-83-7283-730-1) (komunikat ustny)

M. Jakubowski, I. Łakomska, “Dikarboksylowe kompleksy platyny(II) o potencjalnych właściwościach antynowotworowych”, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białowieża 13-17 kwietnia 2016 r., Książka Abstraktór s. 39 (ISBN 978-83-7283-730-1) (komunikat ustny)

 

2015

I. Łakomska, M. Fandzloch, K. Stefańczak, J. Jezierska, ,,Interaction of cytotoxic ruthenium complexes with DNA and proteins”, XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, 1-6 September 2015, Karpacz, Poland, Book of Abstracts s. 57 (komunikat ustny)

M. Babinska, I. Łakomska, A. Kozakiewicz, „Charakterystyka strukturalna nowych cytotoksycznych dichlorkowych kompleksów platyny(II)”, IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń 24-26 czerwca 2015,. Książka Abstraktów s. 31 (komunikat ustny)

M. Jakubowski, I. Łakomska, „Nanorurki węglowe jako nośniki chemioterapeutyków”, V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń 20-22 marca 2015, Zeszyt abstraktów, s. 117 (komunikat)

K. Stefańczak, I. Łakomska, J. Sitkowski, A. Wojtczak, „Synteza i charakterystyka strukturalna metaloorganicznych połączeń rutenu(II) z ligandami triazolopirymidynowymi”, Zjazd wiosenny sekcji studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Dobieszków 22-26 kwietnia 2015, Książka Abstraktów s. 81 (ISBN 978-83-7283-662-5) (komunikat)

 

2014

D. Śmiłowicz, M. Fandzloch, I. Łakomska, „Comparison of in vitro cytotoxicity of natural extracts from rapeseed and mustard”, Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28.02.2014, Book of abstracts, s. 85. (poster)

D. Śmiłowicz, M. Fandzloch, I. Łakomska, „Sulforafan jako naturalny chemioterapeutyk”, XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Augustów 30.04-4.05. 2014; Książka Abstraktów s. 75 (ISBN 978-83-939479-0-4) (komunikat)

M. Jakubowski, I. Łakomska, „Rola kompleksów platyny(II) w celowanej terapii antynowotworowej”, I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców -Nowe oblicze nauk przyrodniczych”, 15.11.2014 (komunikat)

K. Hoffmann, J. Sitkowski, E. Maj, A. Wojtczak, J. Wietrzyk, I. Łakomska, „How structure of the malonate-containing platinum(II)complexes with triazolopyrimidines may affect their ability to inhibit growth of tumour as well as normal cells”, 41th International Conference on Coordination Chemistry, Singapore 21-25.07.2014, Conference Programme, p. 37. (komunikat ustny)

K. Hoffmann, E. Maj, A. Wojtczak, J. Wietrzyk, I. Łakomska, „Lipophilic platinum(II) complexes with dicarboxylates: in vitro antiproliferative activity as well as the mechanism of the suppression of tumour cells growth”, 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Zurich (Switzerland), 24-28.08.2014. (poster)

I. Łakomska, K. Stefańczak, A. Wojtczak, J. Sitkowski, „Novel neutral „piano-stool” ruthenium(II) complexes: structural and in vitro cytotoxic studies”, (ISMEC 2014), Pavia 8-12.06.2014, Acta of the International Symposia on Metal Complexes, 2014 , v.4, p.159-160) (ISSN: 2239-2459). (poster)

D. Śmiłowicz, M. Fandzloch, I. Łakomska, „Sulforafan jako naturalny chemioterapeutyk”, XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Augustów 30.04-4.05. 2014; Książka Abstraktów s. 75 (komunikat)

K. Stefańczyk, J. Sitkowski, I. Łakomska, „Nowe arenowe połączenia rutenu(II) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych”, 31 Zjazd wiosenny sekcji studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zawoja 9-13 kwietnia 2014, Materiały konferencyjne s. 43 (komunikat)

 

2013

D. Śmiłowicz, M. Fandzloch, I. Łakomska, „Ziarnko gorczycy kluczem do walki z nowotworem”, Chemia jest w nas!: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiktorowo 8-12 listopada 2013; Książka abstraktów, s. 79 (ISBN: 978-83-231-3157-1) (komunikat)

K. Werengowska-Ciećwierz, M. Wiśniewski, A.P. Terzyk, N. Gurtowska, T. A. Drewa, I. Łakomska, „Physicochemical properties of platinum-loaded carbon nantubes nanovehicles as new drug delivery systems using in anticancer therapy”, 12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Guangzhou (Chiny) 3-6.12.2013, Book of Abstract, Oral Lecture-27. (komunikat ustny na zaproszenie)

M. Fandzloch, A. Wojtczak, J. Sitkowski, L. Kozerski, I. Łakomska, „Structural characterization and investigation of cytoxicity in vitro for new ruthenium(II) complexes with triazolopyrimidines”, 12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, Guangzhou (Chiny) 3-6.12.2013, Book of Abstract, Poster-15

K. Hoffmann, J. Sitkowski, A. Wojtczak, J. Wietrzyk, I. Łakomska, „The influence of 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines on lipophilicity and in vitro cytotoxicity of novel malonate platinum(II) complexes”, 12th International Symposium on Bioinorganic Chemistry, Guangzhou (China), 3-6.12.2013, Book of Abstract, Poster-21

M. Fandzloch, I. Łakomska, „Structure-cytotoxicity relationship for twoo ruthenium(III) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, 56 Zjazd PTCh i SIiTPCh, Siedlce 16-20.09.2013; Materiały zjazdowe s. 245. (plakat)

K. Hoffmann, J. Wietrzyk, I. Łakomska, „Charakterystyka strukturalna cytotoksycznego octanu platyny(II)”, 56 Zjazd PTCh i SIiTPCh, Siedlce 16-20.09.2013; Materiały zjazdowe s. 223. (plakat)

M. Fandzloch, T. Muzioł, J. Jezierska, T. Lis, I. Łakomska, „Poszukiwanie nowych cytotoksycznych związków koordynacyjnych rutenu(III)”, 56 Zjazd PTCh i SIiTPCh, Siedlce 16-20.09.2013; Materiały zjazdowe s. 422-423. (komunikat sekcyjny)

I. Łakomska, M. Fandzloch, J. Sitkowski, L. Kozerski, „Wpływ struktury kompleksów platyny na cytotoksyczność in vitro”, 56 Zjazd PTCh i SIiTPCh, Siedlce 16-20.09.2013; Materiały zjazdowe s. 412-413. (wykład sekcyjny)

I. Łakomska, M. Fandzloch, J. Jezierska, T. Lis, „Ruthenium complexes with triazolopyrimidine as source of antitumor prodrugs”, XII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Wrocław 28.08-01.09.2013. Book of Abstracts s.37. (Keynote Lecture) wykład na zaproszenie

J. Wiśniewska, O. Impert, I. Łakomska, R. Ziółkowski, K. Hoffmann, „Kinetics and mechanism of the base hydrolysis of platinum(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, Debrecen (Węgry), 11-15.06.2013, Conference Book, P8.

D. Śmiłowicz, M. Fandzloch, I. Łakomska, G. Karlovits, „Bioaktywne glukozynolany w wybranych nasionach rzepaku”, XXXVIII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA CHEMII, 1-5 maja 2013, Stary Gierałtów, 1-5.05.2013, Książka abstraktów, s. 44.

 

2012

M. Fandzloch, I. Łakomska, T. Muzioł, „Kompleksy rutenu nowym rozwiązaniem farmakologicznym w zwalczaniu chorób nowotworowych”,VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń (13-15.06.2012), Zeszyt kopernikański s. 26. (komunikat)

K. Hoffmann, B. Popławska, T. Muzioł, I. Łakomska, „Rola liganda odchodzącego w projektowaniu cytotoksycznych kompleksów platyny(II) z 5,7-difenylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, VI Kopernikańskie Seminarium Doktorantów, Toruń (13-15.06.2012), Zeszyt kopernikański s.27. (komunikat)

R. Niekraś, I. Łakomska, J. Wietrzyk, „Karboksylanowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dimetylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń (13-15.06.2012), Zeszyt kopernikański s. 9 (komunikat)

M. Fandzloch, I. Łakomska, A. Szydłowska-Czerniak, G. Karlovits: „Comparison of cytotoxic in vitro properties of rapeseed with inorganic chemotherapeutic”, 31th Scientific conference – Oilseed Crops, Poznań (17-18.04.2012), Book of Abstract s. 191 (P68). (poster)

M. Fandzloch, I. Łakomska, T. Muzioł. T. Lis, J. Jezierska, „Promising, highly cytotoxic ruthenium-based complexes with bulky triazolopyrimidine ligand: synthesis, structural characterization and antiproliferative activity in vitro”, The International Symposium on Metal Complexes 2012 (ISMEC2012) Lizbona (Portugalia) (18-22.06.2012), The Acta of the International Symposia on Metal Complexes, 2012, v.2, s. 336-337 (P95) (poster)

I. Łakomska, K. Hoffmann, J. Sitkowski, „Significant in vitro cytotoxicity of hexafluoroglutarate platinum(II) coordination compound with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, IIst International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2012), Lizbona (Portugalia) 18-22.06.2012, Acta of the International Symposia on Metal Complexes, 2012 , v.2, p.338-339 (P96) (poster)

M. Fandzloch, I. Łakomska, A. Wojtczak, „Ruthenium-based complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one”, 40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40), Walencja (Hiszpania) (09-13.09.2012), Book of Abstract C 386-387 (MS.D1.P.555) (poster)

R. Niekraś, N. Piórkowska, I. Łakomska, J. Wietrzyk, „Influence of leaving groups on cytotoxicity of platinum(II) complexes”, 40th International Conference on Coordination Chemistry” (ICCC40), Walencja, (09-13.09.2012), Book of Abstracts, p. C395-C396, (poster)

M. Fandzloch, K. Hoffmann, E. Szłyk, I. Łakomska, „Wpływ karboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 6-8.12.2012, Materiały zjazdowe, s. 118 (poster)

I. Łakomska, M. Fandzloch, K. Hoffmann, R. Niekraś, E.Szłyk, „Efekty poszukiwania cytotoksycznych kompleksów platyny i rutenu z triazolopirymidynami”, I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, 6-8.12.2012, Materiały Zjazdowe, s. 34. (wykład)

 

2011

M. Fandzloch, T. Lis, I. Łakomska, „New ruthenium(III) complex with 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine. Structural and cytotoxic in vitro studies”, 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, Granada, 4-8.09.2011, Granada (Hiszpania) (04-08.09.2011), Conference Book s.139 (P43. (poster)

I. Łakomska, K. Hoffmann, M. Fandzloch, „New antitumor active platinum(II) coordination compounds containing 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine: molecular structure and cytotoxicity in vitro”, 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, Granada, 4-8.09.2011, Conference Book, s.177 (P81) (poster)

 

2010

M. Fandzloch, I. Łakomska, „Synteza, badania spektroskopowe i cytotoksyczność in vitro nowego kompleksu platyny(II) z 5,7-diterbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”, IV Kopernikańskie Seminarium Doktorantów, Toruń 17-19.06.2010, Materiały Zjazdowe s. 84. (poster)

B. Popławska, I. Łakomska, „cis-[PtI2(dptp)(NH3) o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych” IV Kopernikańskie Seminarium Doktorantów, Toruń 17-19.06.2010, Materiały Zjazdowe s. 71. (poster)

J. Olkowska, K. Hoffmann, N. Gurtowska, T. Kloskowski, I. Łakomska, T. Drewa, „Wpływ nowego kompleksu platyny {Pt(OOC(CF2)3COO)(dmtp)2}×2H2O na przeżywalność komórek czerniaka mysiego linii B12, IV Kopernikańskie Seminarium Doktorantów, Toruń 17-19.06.2010, Materiały Zjazdowe s.38. (komunikat)

N. Gurtowska, K. Hoffmann, J. Olkowska, T. Kloskowski, I. Łakomska, T. Drewa, „Wpływ nowego kompleksu platyny {Pt(OOC(CF2)3COO)(dmtp)2}×2H2O na przeżywalność komórek niedrobnokomórkowego raka płuc linii A549, IV Kopernikańskie Seminarium Doktorantów, Toruń 17-19.06.2010, Materiały Zjazdowe s. 13. (komunikat)

I. Łakomska, B. Popławska, J. Wietrzyk, E. Szłyk, „Novel platinum(II) coordination compounds with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine tested as cisplatin analogues”, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference Saloniki (21-26.06.2010), P0 246. (poster)

I. Łakomska, M. Fandzloch, J. Sitkowski, L. Kozerski, “Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes with 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference Saloniki (21-26.06.2010), P0 140. (poster)

I. Łakomska, M. Fandzloch, T. Muzioł, „The bonding of 5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine to ruthenium(III)”, XI International Symposium on Inorganic Biochemistry Kudowa Zdrój (4-8.09. 2010), Book of Abstract s.73 (P32). (poster)

I. Łakomska, A. Wojtczak, E. Szłyk, „Platinum(IV) compounds containing 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one. Structure and cytotoxic activity in vitro”, XI International Symposium on Inorganic Biochemistry Kudowa Zdrój (4-8.09. 2010), Book of Abstract s.91 (P50). (poster)

 

2008

I. Łakomska, E. Szłyk, „Mono- and bifunctional platinum(II) complexes including heterocycle ligands: synthesis, structure and interaction with nucleobases”,38th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 38), Jerozolima (Izrael) (20-25.07.2008), Abstract Book s. 185. (poster)

I. Łakomska, A. Kozłowski, A. Wojtczak, E. Szłyk, „Structural and antiproliferative activity of platinum(IV) complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one”, 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)(24-28.08.2008), Conference Book, s. 74 (wykład sekcyjny na zaproszenie)

I. Łakomska, E. Szłyk „New Pt(II) and Pt(IV) complexes with purine ligands as precursors for anticancer Drugs” 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference Wrocław (02-06.09.2008), Abstract Book s. 236. (ISBN: 978-83-60043-10-3) (wykład plenarny)

I. Łakomska, „Structural characterization of a series of novel Pt(II) complex with 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines as nonleaving group” 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference Wrocław (02-06.09.2008), Abstract Book s. 236. ISBN: 978-83-60043-10-3. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, „New Pt(II) and Pt(IV) complexes with purine ligands as precursors for anticancer drug”, ” 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference Wrocław (02-06.09.2008), Abstract Book s. 66. ISBN: 978-83-60043-10-3. (poster)

A. Kozłowski, I. Łakomska, A. Wojtczak, E. Szłyk, „Badania strukturalne kompleksów platyny(IV) z 5-metylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyn-7(4H)-onem”, II Regionalne Spotkanie Doktorantów, Toruń 24.10.2008. (poster)

 

2007

I. Łakomska, „Novel platinum(IV) complexes involving heterocyclic ligands as possible anticancer candidate”, 13th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Wiedeń (Austria) (15-20.07.2007). (poster)

I. Łakomska, Wei-Zheng Shen, „Structural characterization of Pt(II) binuclear complex containing 5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wrocław (04-08.09.2007), Book of Abstracts s. 239 (poster) ISBN-10: 83-60043-05-1; ISBN-13: 978-83-60043-05-9. (poster)

I. Łakomska, „Kompleksy platyny(IV) z modyfikowanymi ligandami purynowymi. Struktura i ich aktywność antynowotworowa in vitro” 50 Jubileuszowy Zjazd PTCh i SITPChem, Toruń (09-12.09.2007), Abstract Book s. 99 (S2-SL-9) (wykład sekcyjny)

T. Drewa, G. Drewa, P. Ryta-Stamirowska, E. Szłyk, I. Łakomska, „Wpływ kompleksów platyny(IV) na apoptozę i cykl komórkowy linii B16 in vitro” 50 Jubileuszowy Zjazd PTCh i SITPChem, Toruń (09-12.09.2007), Abstract Book s. 108 (S2-PS1-22). (poster)

 

2006

I. Łakomska, E. Szłyk, A. Wojtczak, J. Sitkowski, L. Kozerski, „Influence of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines structure on biological activity of Pt(II) and Pt(IV) complexes”, 8th European Biological Inorganic Chemistry Conference Aveiro (Portugalia) (01-06.07.2006), Conference Book s. 144. ISBN 989-20-0305-5. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, J. Reedijk, „1H NMR studies of platinum(II) chloride complexes reaction with 5’-GMP and 9-EtGH”, ESF-COST High-Level Research Conference on Inorganic Chemistry, Ateny (Grecja) (12-17.11.2006); (komunikat na zaproszenie) materiałów zjazdowych nie opublikowano.

 

2005

L. Pazderski, I. Łakomska, A. Wojtczak, E. Szłyk, J. Sitkowski, L. Kozerski, B. Kamieński, W. Koźmiński, J. Tousek, R. Marek, „15N solution and solid phase NMR studies of 6-mercaptopurine and their Pd(II), Pt(II) complexes”, 20th Meeting of the Central European NMR Discussion Groups, Valtice (Czechy) (4-6.04.2005) (komunikat)

I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, J. Godlewska, A. Opolski, E. Szłyk, „Molecular structure and antiproliferative activity in vitro of platinum(IV) complex with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, Xth International Symposium on Bioinorganic Chemistry, Szklarska Poręba (20-25.09.2005),Book of Abstracts s. 81. (poster)

I. Łakomska, M. Szulc, J. Sitkowski, L. Kozerski, E. Szłyk, „Bonding of 6-mercaptopurine to platinum(IV) ion”, 1st European Conference on Chemistry for Life Sciences, Rimini (Włochy) (04-08.10.2005), Book of Abstracts s. 141. (poster)

E. Szłyk, P. Piszczek, I. Szymańska, I. Łakomska, „Coordination precursors for CVD of metallic nanolayers. Molecular structure impact on quality of copper and silver thin films”, 20th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice (05-10.06.2005), Book of Abstracts s. 119 (ISBN 80-227-2226-X) (wykład)

 

2004

L. Pazderski, I. Łakomska, E. Szłyk, J. Sitkowski, L. Kozerski, B. Kamieński, „15N NMR coordination shifts in diamagnetic transition metal complexes with heterocyclic azines”, 19th Meeting of the Central European NMR Discussion Groups, (Valtice (Czechy), 19-21.04.2004). (komunikat)

I. Stawoska, J. Supel, A. Orłów, M. Szaleniec, I. Łakomska, G. Stochel, K. Lewiński, „Identyfikacja miejsc wiążących kompleksy metali o działaniu przeciwnowotworowym w strukturach białek”, 46-Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław (24-25.06.2004), Abstracts s. 133. (poster)

I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, J. Wietrzyk, M. Pełczyńska, A. Nasulewicz, A. Opolski, T. Głowiak, E. Szłyk, „Badania strukturalne i antynowotworowe kompleksów Pt(II) i Pt(IV) z analogami zasad purynowych”, Zjazd PTCh Wrocław (12-17.09.2004), Materiały zjazdowe, Tom 2, S8 W012 s. 622. (wykład sekcyjny)

I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, E. Szłyk, „Badania termiczne i strukturalne kompleksu platyny(II) z 5,7-dimetylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną”,Zjazd PTCh Wrocław (12-17.09.2004), Tom 2, S8 P051 s. 681. (poster)

I. Stawoska, J. Supel, M. Szaleniec, A. Skoczowski, I. Łakomska, K. Lewiński, G. Stochel, „Badanie interakcji ludzkiej albuminy z kompleksami metali o działaniu antynowotworowym”, Zjazd PTCh Wrocław (12-17.09.2004), Materiały zjazdowe, Tom 2, S8 P048 s. 678. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, M. Sawko, J. Sitkowski, L. Kozerski, „Chemical properties of platinum(II) complex with 4,7-dihydro-5-methyl-7-oxo-1,2,4-triazolo [1,5-a]pyrimidine”, International Symposium. Metals, Environment, Health, Szklarska Poręba (24-27.06.2004), Book of Abstracts s. 58. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, M. Sawko, A. Wojtczak, J. Sitkowski, L. Kozerski, „The X-ray structure and multinuclear NMR spectroscopy of cis-[PtCl2(NH3)(HmtpO)]”, 7th European Biological Inorganic Chemistry Conference Garmisch–Partenkirchen (Niemcy) 29.08-02.09.2004, Abstracts s. 220. (poster)

L. Pazderski, I. Łakomska, A. Wojtczak, E. Szłyk, J. Sitkowski, L. Kozerski, B. Kamieński, W. Koźmiński, J. Tousek, R. Marek, „1H-13C and 1H-15N NMR studies of thionic and thiolic forms of 6-mercaptopurines”, XXXVI Ogólnopolskie seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego, Kraków (1-2.12.2004), Abstracts s. 77 (komunikat)

I. Łakomska, M. Barwiołek, E. Szłyk, B. Golankiewicz, „Spectroscopical characterization of new palladium(II) complexes with modified purine”, XIVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz (2-10.12.2004), Abstracts s. 111. (poster)

I. Łakomska, M. Barwiołek, A. Wojtczak, E. Szłyk, „5,7-diterbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine binding to platinum(II) and palladium(II) ion”, XIVth WinterSchool on Coordination Chemistry, Karpacz (2-10.12.2004), Abstracts s. 110. (poster)

 

2003

E. Szłyk, I. Łakomska, J. Reedijk, „Platinum(II) chloride complexes with 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives: cytotoxic activity and reaction with 5’-GMP”, IX International Symposium on Inorganic Chemistry, Szklarska Poręba (4-7.09.2003), Books of Abstracts s. 84. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, H. Kooijman, J. Reedijk, „The X-ray structure and spectroscopy of cis-[PtCl2(dmtp)2]. Cytotoxic activity and reaction with 5’-GMP”, IX International Symposium on Inorganic Chemistry, Szklarska Poręba (4-7.09.2003), Books of Abstracts s. 67. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, I. Jaroszewicz, A. Nasulewicz, M. Pełczyńska, J. Wietrzyk, A. Opolski, J. Sitkowski, L. Kozerski, „Multinuclear NMR spectroscopy and antitumor activity of Pt(II) complexes with 5,7-diphenyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine”, Development of Materials Science in Research and Education, Račkova Dolina (15-19.09.2003), Books of Abstracts s. 32-33. (komunikat) ISBN 80-89088-16-3.

E. Szłyk, L. Pazderski, I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, B. Kamieński „Struktura i widma 15N CPMAS-NMR chlorkowych kompleksów Zn(II), Cd(II), Hg(II) z pirydazyną”, Zjazd PTCh Lublin (15-18.09.2003), Materiały zjazdowe, Tom 1, S3 s. 295. (komunikat). ISBN 83-901844-7-8.

I. Łakomska, E. Szłyk, L. Pazderski, J. Wietrzyk, M. Pełczyńska, A. Nasulewicz, A. Opolski, „Wpływ struktury dichlorkowych kompleksów Pt(II) na aktywność biologiczną” Zjazd PTCh Lublin (15-18.09.2003), Materiały zjazdowe, Tom 1, S3 s. 326 (poster). ISBN 83-901844-7-8.

E. Szłyk, I. Łakomska, L. Pazderski, J. Sitkowski, L. Kozerski, „Synteza i badania spektroskopowe chlorkowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z 6-merkaptopuryną” Zjazd PTCh Lublin (15-18.09.2003), Materiały zjazdowe, Tom 1, S3 s. 327 (poster). (ISBN 83-901844-7-8)

I. Łakomska, „Zależność między strukturą i aktywnością biologiczną dichlorkowych kompleksów platyny(II)”, Październikowe spotkanie z chemią koordynacyjną Kraków (24.10.2003), Materiały konferencyjne s. 5-9. (komunikat)

I. Łakomska, E. Szłyk, L. Pazderski, J. Reedijk, „1H NMR studies of platinum(II) chloride complexes reaction with guanosine-5’-monophosphate”, XXXVI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications (Kraków 01-02.12.2003), Abstracts s. 51. (poster)

L. Pazderski, I. Łakomska, E. Szłyk, J. Sitkowski, L. Kozerski „15N NMR coordination shifts in the stable and labile d-electron metal complexes with azine”,XXXVI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications (Kraków 01-02.12.2003), Abstracts s. 70. (komunikat)

 

2002

E. Szłyk, L. Pazderski, I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, H. Günther, „15N NMR studies of Zn(II) chloride complexes with purine and methylpurines”, Common aspects of NMR Spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź (9-10.09.2002), Materiały zjazdowe C4(komunikat)

E. Szłyk, P. Piszczek, I. Łakomska, I. Szymańska, A. Goliński, R. Kucharek, M. Chaberski, „Multinuclear NMR studies of Cu(I), Ag(I) and Au(I) carboxylates with tertiary phosphines. Structural characterization in solution”, Common aspects of NMR Spectroscopy in liquid and solid phase frontiers in biological applications, Łódź (9-10.09.2002), Materiały zjazdowe C6 (komunikat)

E. Szłyk, I. Łakomska, A. Opolski, L. Kozerski, J. Sitkowski, „Struktura i aktywność cytotoksyczna kompleksów Pt(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną” Zjazd PTCh Kraków (09-13.09.2002), Materiały zjazdowe, Tom 1, S02 s. 261 (komunikat). ISBN 83-916418-0-5

E. Szłyk, I. Łakomska, I. Szymańska, T. Głowiak, A. Goliński, „Synteza i badania karboksylanowych kompleksów Ag(I) z fosfinami” Zjazd PTCh Kraków (09-13.09.2002), Materiały zjazdowe, Tom 1, S02 s. 323. ISBN 83-916418-0-5

P. Piszczek, A. Goliński, R. Kucharek, I. Szymańska, M. Chaberski, R. Szczęsny, I. Łakomska, E. Szłyk, „Badania lotnych kompleksów metali szlachetnych w fazie stałej i gazowej oraz ich zastosowanie do osadzania cienkich warstw metali”, Zjazd PTCh Kraków (09-13.09.2002), Materiały zjazdowe, Tom 1, S02 s. 244. (wykład sekcyjny). ISBN 83-916418-0-5

E. Szłyk, I. Łakomska, B. Golankiewicz, A. Opolski, L. Kozerski, J. Sitkowski, „Multinuclear NMR spectroscopy and antitumor activity of new Pt(II) complexes with heterocycle donors and dimethylsulfoxide” VIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Szklarska Poręba (19-22.09.2002),Books of Abstracts s. 83. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, A. Opolski, J. Sitkowski, L. Kozerski, „New cis-platinum(II) complexes containing nitrogen heterocycles as chemotherapeutic prodrugs” VIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Szklarska Poręba (19-22.09.2002), Books of Abstracts s. 62. (poster)

E. Szłyk, P. Piszczek, I. Łakomska, R. Szczęsny, „Comparison of the mechanisms of thermal decomposition C2F5COOAg and C2F5COOAgPMe3”, XIIIthWinter School on Coordination Chemistry, Karpacz 2002, Abstracts s. 110 (poster)

I. Łakomska, „Thermal and spectroscopical properties of platinum(IV) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines”, XII1Ith WinterSchool on Coordination Chemistry, Karpacz 2002, Abstracts s. 133-136. (poster)

 

2001

E. Szłyk, I. Łakomska, I. Szymańska, „Thermal and spectroscopical studies of Ag(I) and Au(I) complexes with trifenylphosphine and sulfonic acid residues”, Zjazd PTCh i SITPChem Katowice (09-13.09.2001), Materiały zjazdowe S-9 P-44. ISBN 83-90-1844-5-1. (poster)

E. Szłyk, I. Szymańska, I. Łakomska, R. Kucharek, „New copper(I) complexes with triphenyl phosphite and perfluorinated carboxylates”, Zjazd PTCh i SITPChem Katowice (09-13.09.2001), Materiały zjazdowe S-9 P-46. ISBN 83-90-1844-5-1. (poster)

E. Szłyk, L. Pazderski, I. Łakomska, J. Sitkowski, L. Kozerski, B. Kamieński, „NMR coordination shifts in transition metal complexes of purine derivatives”,Zjazd PTCh i SITPChem Katowice (09-13.09.2001), Materiały zjazdowe S-9 P-49. (poster)

 

2000

E. Szłyk, I. Łakomska, I. Szymańska, A. Goliński, R .Kucharek, P. Piszczek, „Synteza, struktura, spektroskopia i zastosowanie lotnych kompleksów Cu(I), Ag(I), Au(I) do osadzania cienkich warstw metali metodą Chemical Vapour Deposition (CVD)”, VI Konferencja Chemików Nieorganików, Szklarska Poręba 6-10.06.2000, (wykład plenarny), materiałów nie publikowano.

E. Szłyk, P. Piszczek, I. Łakomska, I. Szymańska, A. Goliński, R. Kucharek M. Chaberski, „Volatile complexes of Cu(I), Ag(I) and Au(I) with tertiary phosphines and carboxylates. Structural characterisation and application in chemical vapour deposition (CVD) of thin layers of metals”, 3rd International Conference on Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry, Polanica Zdrój, 17-22.09.2000, Abstracts s. 31, (wykład).

E. Szłyk, B. Golankiewicz, I. Łakomska, „New platinum(II) complexes with sulfoxide and heterocycles donors”, XIIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 2000, Abstracts s. 82. (poster)

 

1999

I. Łakomska, E. Szłyk, „Application of multinuclear NMR spectroscopy to studies of platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines”, Symposium on application of magnetic resonance in chemistry and related areas, Warszawa 9-11.06.1999, P23. (poster)

E. Szłyk, I. Łakomska, „New cis-platinum(II) complexes with dimethyl sulfoxide and purine type heterocycles derived from 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines”, V Symposium on Inorganic Biochemistry Towards Molecular Mechanisms of Metal Toxicity, Wrocław 23-27.09.1999, Abstracts s. 64. (poster)

E. Szłyk, I. Łakomska, I. Szymańska, P. Piszczek, A. Grodzicki, „Badania strukturalne lotnych kompleksów Cu(I), Ag(I), Au(I) oraz ich zastosowanie do osadzania cienkich warstw metali metodą Chemical Vapour Deposition (CVD)”, Zjazd PTChem Rzeszów 1999, Materiały Zjazdu, S2 R3 (wykład sekcyjny). ISBN 83-86697-81-4.

 

1998

I. Łakomska, E. Szłyk, J. Kobe, „Synteza i badania kompleksów platyny(II) z modyfikowanym nukleozydem–ribavirinem”, Konformacja peptydów, białek i kwasów nukleinowych, Karpacz maj 1998, (materiałów nie publikowano). (poster)

E. Szłyk, I. Łakomska, L. Pazderski, „15N NMR spectra analysis as a probe for coordination sites determination in Zn(II) and Pd(II) complexes with adenosine and purine analogs”, Symposium on application of Magnetic resonance in chemistry and related areas, Warszawa 24-26.06.1998, L12 (wykład plenarny).

I. Łakomska, E. Szłyk, „Platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines”, XXXIII ICCC Florencja 30.8-04.09.1998, Abstracts s. 277. (poster)

P. Piszczek, E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, A. Goliński, „Ultracienkie filmy złota i srebra otrzymywane metodą osadzania natryskowego”, Zjazd PTChem Wrocław 1998, Materiały Zjazdu, M3P47. ISBN 83-7085-365-X. (poster)

E. Szłyk, M. Barwiołek, A. Surdykowski, I. Łakomska, A. Grodzicki, ,,Optycznie czynne kompleksy Ni(II), Co(II) i Cu(II) z tetradonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie w katalitycznym utlenianiu cykloalkenów”, Zjazd PTChem Wrocław 1998, Materiały Zjazdu, M3K14 (komunikat). ISBN 83-7085-365-X.

A. Surdykowski, E. Szłyk, M. Barwiołek, I. Łakomska, A. Grodzicki „Budowa konformacyjna kompleksów Co(II), Cu(II) i Ni(II) z optycznie czynnymi zasadami Schiffa”, Zjazd PTChem, Wrocław 1998, Materiały Zjazdu, M3P50. ISBN 83-7085-365-X. (poster)

P. Piszczek, E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, A. Goliński, T. Błaszczyk, „Cu(I), Ag(I) and Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines as precursores of metallic films”, XIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 1998, Abstracts s. 51. (poster)

I. Łakomska, E. Szłyk, „Platinum(II) complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines”, XIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 1998, Abstracts s. 49. (poster)

 

1997

E. Szłyk, L. Pazderski, I. Łakomska, A. Grodzicki, „Badania hydratowanych kompleksów metali d-elektronowych z adenina, adenozyną i heterocyklicznymi analogami puryn”, Zjazd PTCh i SITPChem Gdańsk (22-26.09.1997), Materiały zjazdowe S-2 W-5 (referat sekcyjny). ISBN 83-90703-7-8

P. Piszczek, I. Łakomska, A. Grodzicki, E.Szłyk, „Chemical Vapour Deposition of Ag(I) and Au(I) complexes with tertiary phosphines and perfluorinated carboxylates”, Xth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz (08-12.12.1997), Abstracts s. 67. (poster)

 

1996

I. Łakomska, E. Szłyk, A. Grodzicki, A. Surdykowski, S. Larsen, „Structural and spectroscopical studies of Ag2(OOCC2F5)2(PPh3)2”, 13th Summer School on Coordination Chemistry, Polanica Zdrój (02.06-08.06.1996), Abstracts s. 116. (poster)

A. Grodzicki, E. Szłyk, I. Łakomska, „Badanie wpływu trzeciorzędowych fosfin na trwałość termiczną połączeń R3PAgOOCR”, Zjazd PTCh i SITPChemPoznań (23-26.09.1996), Materiały zjazdowe S-4 J-18. (poster) ISBN 83-906351-0-0

A. Grodzicki, E. Szłyk, I. Łakomska, I. Szymańska, „Synteza, budowa i termiczny rozpad karboksylanowych kompleksów metali d9- i d10-elektronowych z fosfinami”, Zjazd PTCh i SITPChem, Poznań (23-26.09.1996), Materiały zjazdowe S-4 C-2 (referat sekcyjny). ISBN 83-906351-0-0

I. Łakomska, E. Szłyk, A. Grodzicki, „Thermal studies of Ag(I) and Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines”, IXth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz (09-13.12.1996), Abstracts s. 76. (poster)

 

1995

E. Szłyk, I. Łakomska, „Studies of the hydrated Zn(II) and Cd(II) complexes with adenosine”, J. Inorg. Biochem., 59 (2-3) 1995 p. 165 (wykład)

E. Szłyk, I. Łakomska, A. Grodzicki, „Studies of the Au(I) complexes with triethylphosphine and perfluorinated carboxylates”, XXVth Conference on Coordination Chemistry, Smolenice, 1995. Slovakia (wykład sekcyjny).

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, I. Szymańska, „Volatile complexes of the copper triad metals with oxygen bonded ligands and tertiary phosphines for Chemical Vapor Deposition”, 35th IUPAC Congres, Istambuł (Turcja) (09.1995), Materiały zjazdowe s. 1222 (wykład).

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Karboksylanowe kompleksy Ag(I) z trimetylofosfiną”, Zjazd PTCh i SITPChem Lublin (25-28.09.1995), Materiały zjazdowe S-6 P-15. (poster) ISBN 83-86333-96-0

 

1994

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, I. Szymańska, „Studies of volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes as precursors for Chemical Vapour Deposition (CVD)”,Vth European Resarch Conference on Inorganic Chemistry, Davos (11-15.06.1994); materiałów nie opublikowano (wykład)

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Lotne kompleksy miedzi, srebra i złota jako substraty do osadzania powłok metalicznych metodą CVD”, Zjazd PTCh i SITPChem Warszawa (12-16.09.1994), Materiały zjazdowe S-4 R-4 (referat sekcyjny).

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Właściwości termiczne i spektroskopowe perfluorowanych karboksylanów Ag(I) z trietylofosfiną”, Zjazd PTCh i SITPChem Warszawa(12-16.09.1994), Materiały zjazdowe S-4 P-44. (poster)

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, I. Szymańska, „Studies of volatile Cu(I), Ag(I), Au(I) complexes with perfluorinated carboxylates and tertiary phosphines”, 1st International Conference on Progress in Inorganic Chemistry, Polanica Zdrój (19-23.09.1994), Abstracts s. 94 (wykład)

 

1993

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Synteza i badania lotnych kompleksów Au(I) trietylofosfiną i fluorowanymi resztami kwasów karboksylowych”, Zjazd PTCh i SITPChem Toruń (8-11.09. 1993), Materiały zjazdowe S-3 P-19. (poster)

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Synthesis and studies of gold(I) complexes with triphenylphosphine and perfluorinated carboxylic acid”, 12th Summer School on Coordination Chemistry, Karpacz (6-12.06.1993), Abstracts s. 119. (poster)

A. Grodzicki, I. Łakomska, E. Szłyk, „Studies of Ag(I) complexes with triphenylphosphine and perfluorinated carboxylates and sulfonates”, VIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz (6-10.12.1993), Abstracts s. 57. (poster)

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, „Gold and silver complexes as precursors for Chemical Vapour Deposition”, VIth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz (6-10.12.1993), Abstracts s. 34. (poster)

 

1992

E. Szłyk, I. Łakomska, A. Grodzicki, „Thermal and spectroscopic studies of the Ag(I) salts with fluorinated carboxylic and sulfonic acids residues”, VthWinter School on Coordination Chemistry, Karpacz (8-12.12.1992), Abstracts s. 39. (poster)