Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Projekty badawcze

Zrealizowane

 • I. Łakomska, M. Jakubowski, „Opracowanie nowego, innowacyjnego proleku onkologicznego” w ramach projektu pn. „KUBUS – Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w programie MNiSW „Inkubator Innowacyjności Plus” (2017-2018)

 

 • K. K. Hoffmann, „Wpływ rodzaju dikarboksylanu na właściwości cytotoksyczne in vitro kompleksów platyny(II) z podstawionymi triazolopirymidynami”, (2013-2015); grant NCN 2012/07/N/ST5/00221 (PRELUDIUM 4); opiekun naukowy dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK

 

 • M. K. Fandzloch, „Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych”, (2013-2015); grant NCN (ETIUDA 1)

 

 • A.P. Terzyk, T.A. Drewa, I.M. Łakomska, M. Wiśniewski, K. Werengowska, J. Olkowska, N. Gurtowska, T. Kloskowski, P.A. Gauden, „Nowe nośniki leków w celowanej terapii przeciwnowotworowej”, (2011 – 2013), grant NCN; DEC-2011/01/B/ST5/01192

 

 • M. K. Fandzloch, „Synteza, badania strukturalne i cytotoksyczne in vitro nowych związków koordynacyjnych rutenu z modyfikowanymi ligandami purynowymi”, (2011-2014); grant NCN; DEC-2011/01/N/ST5/02535 (PRELUDIUM 1); opiekun naukowy dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK

 

 • I. Łakomska, „Synthesis and structural characterization of triazolopyrimidine Pt(II) complexes with model nucleobases(9-methyladenine and 9-ethylguanine)”,Grant Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) (2008)

 

 • I. Łakomska, „Oddziaływanie triazolopirymidynowych kompleksów platyny(II) z 9-metyloadeniną”, grant JM Rektora UMK (2007)

 

 • I. Łakomska, L. Pazderski, M. Goździkiewicz, M. Barwiołek, „Kompleksy Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) z modyfikowanymi ligandami purynowymi nowym rozwiązaniem farmakologicznym w leczeniu chorób nowotworowych”, grant KBN 4 T09A 116 23 (2002–2004)

 

 • I. Łakomska, „Badanie wpływu struktury kompleksu Pt(II) i Pt(IV) o potencjalnych właściwościach antyrakowych”, grant JM Rektora UMK, (2004)

 

 • I. Łakomska, „Badania spektroskopowe i biologiczne nowych kompleksów Pt(II) i Pt(IV) o potencjalnych właściwościach antyrakowych”, grant JM Rektora UMK (2000)

 

 • E. Szłyk, I. Łakomska, M. Barwiołek, T. Czubachowski, G. Drewa, T. Drewa, A. Krawcyyk, A. Kanica, „Określenie wpływu nowych kompleksów platyny na przeżywalność i apoptozę komórek czerniaka B16 in vitro oraz na kinetykę wzrostu guzów i aktywność enzymów markerowych w przebiegu czerniaka B16 u myszy”, grant pomostowy JM Rektora UMK (2006-2008)

 

 • E. Szłyk, I. Łakomska, J. Kobe, „Badania kompleksów Pt(II) z rybawirynem i analogami zasad purynowych”, grant KBN na współpracę z National Institute of Chemistry, Ljubljana, Słowenia, (1998-1999)

 

 • E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, I. Szymańska, „Perfluorowane karboksylanowe kompleksy Ag(I), Au(I), Cu(I) i Cu(II) z fosfinami”, grant KBN 3T09A02408, (1994–1996)

 

 • E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, I. Szymańska, „Synteza i badania lotnych związków metali”grant KBN 208589101, (1991–1993)