Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty

M. Fandzloch, I. Łakomska, Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, PL 236786 B1 (22.02.2021)

I. Łakomska, M. Jakubowski, Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania PL 235341 B1 (29.06.2020)

I. Łakomska, K. Stefańczak, Związki metaloorganiczne rutenu(II) z analogami zasad purynowych i sposób ich wytwarzania PL 231234 B1 (28.02.2019)

I. Łakomska, K. Hoffmann, Nowe cyklobutano-1,1-dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawionymi-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidynami i sposób ich wytwarzania, PL 230465 B1 (31.10.2018)

I. Łakomska, M. Fandzloch, Nowy dimetylosulfotlenkowy kompleks rutenu(III) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, PL nr 229322 B1 (31.07.2018)

I. Łakomska, M. Fandzloch, Nowe kompleksy platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-[1,5-a]pirymidyną i sposób ich wytwarzania, PL nr 217353 (31.07.2014)

I. Łakomska, M. Fandzloch, Nowy monojądrowy kompleks platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, PL nr 216510 (30.04.2014)

E. Szłyk, I. Łakomska, Nowe dichlorkowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób ich wytwarzania, PL nr 196310 (31.12.2007)

E. Szłyk, B. Golankiewicz, I. Łakomska, Nowe mieszane kompleksy platyny(II) i sposób ich wytwarzania, PL nr  194519 (29.06.2007)

E. Szłyk, I. Łakomska, Nowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób ich wytwarzania, PL nr 188462 (28.02.2005)

E. Szłyk, I. Łakomska, A. Grodzicki, Nowe kompleksy złota(I) z trimetylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi kwasami karboksylowymi oraz sposób ich wytwarzania, PL nr 185454 (30.05.2003)

I. Łakomska, E. Szłyk, A. Grodzicki, Nowe kompleksy srebra(I) z trietylofosfiną lub trimetylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi kwasami karboksylowymi oraz sposób ich wytwarzania, PL nr 185023 (28.02.2003)

E. Szłyk, A. Grodzicki, I. Łakomska, Nowe kompleksy złota(I) z trifenylofosfiną i alifatycznymi perfluorowanymi kwasami karboksylowymi oraz sposób ich wytwarzania, PL nr 178013 (29.02.2000)

E. Szłyk, A. Grodzicki, P. Gorczyca, I. Łakomska, Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu heksafluoroglutarowego, PL nr 171951 (31.07.1997)

E. Szłyk, A. Grodzicki, P. Gorczyca, I. Łakomska, Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu 2,3,4,5,6-pentafluorofenylooctowego, PL nr 172024 (31.07.1997)

E. Szłyk, A. Grodzicki, P. Gorczyca, I. Łakomska, Sposób wytwarzania nowych soli srebrowych alifatycznych perfluorowanych kwasów karboksylowych, PL nr 171940 (31.07.1997)

E. Szłyk, A. Grodzicki, P. Gorczyca, I. Łakomska, Sposób wytwarzania nowych kompleksów srebra(I) z trifenylofosfiną i perfluorowanymi kwasami karboksylowymi, PL nr 171516 (30.05.1997)

E. Szłyk, A. Grodzicki, P. Gorczyca, I. Łakomska, Sposób wytwarzania nowej soli srebrowej kwasu nonafluoro-1-butanosulfonowego, PL nr 169514 (31.07.1996)

 

Zgłoszenia patentowe

M. Fandzloch, I. Łakomska, Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania, P422885.

I. Łakomska, M. Jakubowski, New platinum(II) dicarboxylate complexes with 5,7-disubstituted-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine and dimethyl sulfoxide, and their preparation method, (zgłoszenie międzynarodowe – PCT Online Filing Version 3.5.000.251e MT/FOP 20141031/0.20.5.20).