Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Publikacje pracowników Wydziału Chemii od X 2020 r.

Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

2020 r.

 1. D. Rabiej-Kozioł, M. Krzemiński, A. Szydłowska-Czerniak: Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapesed oil and emulsions./ Materials, 2020. //ZCHA/20/8519.
 2. D. Rabiej,M. Krzemiński, A. Szydłowska-Czerniak: Ferulan oktylu jako dodatek doolejów i emulscji./ Kopernikańskie E-Seminarium Doktoranckei,2020.//ZChA/20/8523.
 3. M. Kowalik,…,I. Łakomska: Structural insights into new Bi(III) coordinationPolymers with pyridine-2,3-dicarboxylic acid:photoluminescence properties and anti-helicobacterpylori activity./ IJ of Molecular Sciences,2020.//ZChA/20/8560.
 4. I. Łakomska,…, M. Jakubowski,…,A. Wojtczak:Platinum(II) complexes with bulky disubstitute
  triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents./ Materials, 2020.// ZChA/20/8563.
 5. I. Szymańska,..:Nowe związki srebra(I) z karboksylanami o perfluorowanych łańcuchach i tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania./Patent, Biuletyn Urzędu PPatentowego 24/20.//ZChA/20/8572.
 6. L. Berger,…, I. Szymańska,..: High-purity copper structures from a perfluorinated copper carboxylate using focused electron beams induced deposition and post-puification./ Applied eklectronic Materials,2020.// ZChA/20/8581./ZChA/20/8570.
 7. A. Preuss,…, I. Szymańska,..,:Ruthenium(II) MOCVD presursors for phosphorus -doped ruthenim lauer formation./EurJIC,2020.//ZChA/20/8580./ZChA/20/8569.
 8. I. Szymańska,…: Nowe związki medzi(II) z karboksylanami i z amidynami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania.?Paten, Biuletyn Urzędu Patentowego 16/2020.//ZChA/20/8568.
 9. A. Jastrzębska, S. Kowalska, E. Szłyk: Determination of free tryptophan in beer samples by capillary osotachophoretic method./ Food Analytic Methods,2020.//KCA/20/8593.
 10. D. Jankowska, M.Barwiołek, T. Muzioł: Synteza, badania spektroskkopowe nowych makrocyklicznych kompleksów cunku(II) z wielodonorowymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymywania cienkich filmów o właściwościach fluoroscencyjnych./ e-zjazd Zimowy SSPTCHem 2020.//KChASS/20/8596.

2021 r.

 1. A. Scigala, E. Szłyk,…,M. Wiśniewski,…, R. Szczęsny: Copper nitride nanowire arrays-comparison of synthetic approaches./Materials,2021.//KChA/21/8626.
 2. A. Szydłowska-Czerniak,…: Optimization ofiIngredients for biscuits enriched with rapeseed pressc cake—changes in their antioxidant and sensory properties./Appl. Sci. 2021.//KChA/21/8633.
 3. A. Ścigała, E. Szłyk, L. Dobrzańska, …, R. Szczęsny:  From binary to multinary copper based nitrides – Unlocking the potential of new applications./ Coordination Chemistry Reviews,2021.//ZChASS/21/8379.
 4. I. Łakomska,…:PATENT PL 236786: Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-α]pirymidyną i sposób jego wytwarzania./Urząd Patentowy ogłoszono: 22.02.2021 WUP 04/21.//KChASS/21/8390.
 5. L. Pazderski : 15N NMR coordination shifts in transition metal complexes and organometallics with heterocycles containing nitrogen—Update for 2012–20./Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 101.//KChASS/21/.
 6. L. Pazderski :30 P NMR coordination shifts in transition metal complexes with heterocycles containing phosphorus—Update for 2012–20 ./Annual Reports on NMR Spectroscopy, Volume 101./KChASS/21 : /
 7. A. Tymczewska, … , J. Nowaczyk , …, A. Szydłowska-Czerniak  : Development and Characterization of Active Gelatin Films Loaded with Rapeseed Meal Extracts./Materials 2021, 14, 2869.//KChASS/21.
 8. K. Mazurek,…, U. Kiełkowska, E. Szłyk : New separation material obtained from waste rapeseed cake for Copper(II) and Zinc(II) removal from the industrial wastewater./ Materials,2021,14.//KChASS/21.
 9. J. Masternak,… , I. Łakomska,…: Synthesis and structure of novel copper(II) complexes with N,O- or N,N-donors and radical scavengers and a functional model of the active sites in metalloenzymes./ Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7286.// KChASS/21.
 10. M. Barwiolek, …, A. Kaczmarek-Kędziera, I. Łakomska, …, Tadeusz M. Muzioł : New dinuclear zinc(II) complexes with Schiff bases obtained from o-phenylenediamine and their application as fluorescent materials in spin coating deposition./ RSC Adv., 2021, 11, 24515–24525.//KChAiSS/21.
 11. A. Tymczewska, A. Szydłowska-Czerniak, J. Nowaczyk : Bioactive packaging based on gelatin incorporated with rapeseed meal for prolonging shelf life of rapeseed./ Food Packaging and Shelf Life 29 (2021).// KChASS/21.
 12. S.Kowalska,…,A.Jastrzębska : Effect of the heating method on selected quality parameters of fruit and vegetable mousses ./ Virtual Int. Conf”plant productivity and fodd safety:soil science, microbiology, agricultur genetics and fodd quality”, 2021.// KChASS./21.
 13. A.Kmieciak, S.Kowalska,…,M.Krzemiński, …,E.Szłyk : Selection of protein amino acids derivatization procedure conditions for chromatografphic determination in food samples./ Virtual Int. Conf”plant productivity and fodd safety:soil science, microbiology, agricultur genetics and fodd quality”, 2021.//KChASS/21.
 14. S. Poliński, S.Kowalska,…, A.Szydłowska-Czerniak : Phisicochemical , antioxidant , microstructural properties of dark chocolate with plant extracts. / Virtual Int. Conf”plant productivity and fodd safety:soil science, microbiology, agricultur genetics and fodd quality”, 2021.//KChASS/21.
 15. A.Jastrzębska, S.Kowalska, E.Szłyk : Ocena wybranych parametrow jakościowych i prozdrowotnych wina domowego./63 Zjazd Naukowy PTCH,Łodź 2021.//KChASS/21.
 16. S.Kowalska,A.Jastrzębska, E.Szłyk : Dobór warunków ekstrakcji mąk do analizy sumy wolnych aminokwasów. /63 Zjazd Naukowy PTCH,Łodź 2021.//KChASS/21.
 17. M. Kurzawa, A.Jastrzębska,…, U.Kiełkowska,.. : Ekstrakcja antocyjanów z owoców bzu czarnego. /63 Zjazd Naukowy PTCH,Łodź 2021.//KChASS/21.
 18. S.Kowalska, A.Jastrzębska, E. Szłyk : Ocena wybranych parametrów w chipsach warzywnych suszonych z wykorzystaniem enrgii mikrofal./63 Zjazd Naukowy PTCH,Łodź 2021.//KChASS/21.

 

Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

2020 r.

 1. M. Szulc, K. Lewandowska: Wpływ zmiany parametrów syntesy na właściwości otrzymanych karboksymetylochitozanów. / Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8515.
 2. A. Powałka, K. Lewandowska: Wpływ ciężaru cząstkowego biopolimeru na właściwości reologiczne kompozytów biopolimerowych./Kopernikańskie Symp. SNP,2020. //KCHBiK/20/8514.
 3. M. Szulc, K. Lewandowska: Characterization of thin chitosan composite films./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528.
 4. M. Szulc, K. Lewandowska: Chitosan derivarives – synthesis and characterization./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8527.
 5. A. Sionkowska,…, K. Lewandowska: Rheological properties of collagen gels after UV treament./Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8526.
 6. S. Grabska-Zielińska, A. Sionkowska,…, K. Lewandowska: Physico-chemical characterization and biological tests of silk fibroin/collagen/chitosan materialss, cross-linked by glycoxal solution./ Engeering of Biomaterials, 2020.// KChBiK/20/8528.
 7. A. Sionkowska, K. Lewandowska: The influence of UV light on rheological properties of collagen extracted from silver carp skin./ Materials, 2020.// KChBiK/20/8533.
 8. A. Sionkowska,…: Preparation and characterization of collagen /chotosan composites with silver nanoparticles./Polymer Composites, 2020.// KChBiK/20/8534.
 9. B. Kaczmarek, A. Sionkowska: Surface and antibacterial properties of thin films based on collagen and thymon./ Materials Today Com. 2020.//KChBiK/20/853.
 10. A. Sionkowska…: Preparation and characterization of new materials based on silk fibroin, chitosan and nanohydroxyapatite./ IJ of Polymer Analysis and Characterization,2020.// KChBiK/20/8535.
 11. A. Sionkowska: Hyaluronic acid as a component of natural polymer blends for biomedical applications: A review./ Molecules,2020.//KChBiK/20/ 8536.
 12. K. Adamiak, A. Sionkowska,..: Current methods of collagen cross-linking : Review./IJ of Biological Macromolecules,2020./.KChBiK/20/853
 13. J. Adamowicz, …,A. Sionkowska ,…: The development of biomateriał derived from decellularized squid mantle for potential application as tissue engineered uribnary conduit./materials science & engineering c, 2020/ KChBiK/20/8538.
 14. A. Sionkowska,…: Collagen based materials in cosmetic applications: A review./Materials, 2020. // KChBiK/20/8539.
 15. S. Mitura, A. Sionkowska,…: Biopolymers for hydrogels in cosmetics : review.? J of Materials Science : Materials in Medocine,2020. //KChBiK/20/8540.
 16. B. Kaczmarek, K. Lewandowska, A. Sionkowska: Modification of collagen properties with frulic acid./ Materials, 2020. //KChBiK/20/8541.
 17. A. Dodero,…,A. SionKowska: Chitosan-based electrospum membranes : Effects of sodium viscosity, coagulant and crosslinker./ Carbohydrate Polymers,2020.// KChBiK/20/8531.
 18. K. Lewandowska: Miscibility studies of hyaluronic acid and poly(vinyl alcohol) blends in various solvents./ Materials,2020.//KChBiK/8530
 19. J. Kozłowska,…: Hydrogel-based materials for delivery medicinal plant extracts – preliminary studies./Biomaterials,2020.//KChBiK/20/8561.
 20.  M. Szulc, K. Lewandowska: Application of polysacharides in medicine./UK-Polnad Bioinspired Confere.//KChBiK/20/8562.A.Sionkowska: Preparation nad characerization of collagen/chitosancomposites with silver nanoparticles./Polymer Composites,2020. // KChBiK/20/8535.
 21. A. Sionkowska: Preparation nad characerization of collagen/chitosancomposites with silver nanoparticles./Polymer Composites,2020. // KChBiK/20/8535.
 22. N. Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozłowska: The influence of cocamidopropyl betaine on the mechanical  and thermal properties of polymers fim./Enigeering of Biomaterials, 2020.//KChBiK/20/8597.
 23. N. Stachowiak,J. Kowalonek,  J. Kozłowska: Polymer matrices containing microparticles based on sodium alginate and pectin with surfactant as a substitute for wet wipes./UK-Poland Bioinspired Materials Conference,2020/ KChBiK/20/8587.
 24. N. Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozłowska: Filmy polimerowe jako ekologiczny substytut chusteczek nawilżanych – badanie właściwości mechanicznych i powierzchniowych./ IX KSSNP, Toruń, 2020./  KChBiK/20/8607.
 25. N. Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozłowska: Badanie właściwości matryc polimerowych zawierających mikrocząstki z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego./ Kopernikańskiego E-Seminarium Doktoranckiego,2020.// KChBiK/20/8605.
 26. A. Dodero,..,A. Sionkowska,…: Electospun membranes: Effects of solution viscosity, coagulant and crosslinker./ Carbohydrate Polymers, 20202. // KChBiK/20/8622.
 27. S. Grabska-Zielińska, A. Sionkowska,..: Physico-chemical characterization and biological tests of collagen/silk fibroin/ chitosan scaffolds cross-linked by dialdehyde starc.//KChBiK/20/8621.

2021 r.

 1. M. Szulc, K. Lewandowska: Wykorzystanie potencjału pochodnych chitozanu w kosmetologii./II Sympozjum Biomateriały w Medycynie i KOsmetologii, Toruń, 2021.// KChBiK/21/8629.
 2. W. Prus-Walendziak, J. Kozłowska: Design of sodium alginate/Gelatin-based emulsion film fused with polylactide microparticles charged with plant extract.\/ Materials,2021.//KChBiK/21/8630.
 3. M. Szuk, K. Lewandowska: Charakterystyka i zastosowanie pochodnych chitozanu w medycynie./ Biofizyka a Medycyna, 9/2020.// KChBiK/21/8625.
 4. J. Kozłowska, W.Prus.: Preparat kosmetyczny do oczyszczania i złuszczania naskórka oraz sposób jego wytwarzania. / Opis patentowy nr 236187 PL B1. 2020. //KChBiK/20/8635.
 5. W. Prus-Walendziak, J. Kozlowska: Lyophilized emulsions in the form of 3D porous matrices as a novel material for topical application/ Materials,2021.// KChBiK/21/8636.
 6. M. Szulc, K. Lewandowska: Application of chitosan and chitosan derivatives in comsteics. / Natutral products application …, 2021. // KChBiK/21/8381.
 7. A. Dodero, …, A. Sionkowska, …: Effect of crosslinking type on the physical-chemical properties and biocompatibility of chitosan-based electrospun membranes./ Polymers 2021,//KChBiK/21/8386.
 8. N. Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozlowska :Degradation test of microparticles based on sodium alginate and gellan gum under different conditions ./ChemBiot IC, Wrocław 24-25.lipiec 2021r.// KChiBiK/21.
 9. N. Stachowiak, J. Kozłowska, J. Kowalonek : Ocena stabilnoiści mikrosfer wykonanychn z biodegradowalnych polimerów ./III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach”../KChBiK/21.
 10. K. Lewandowska , M. Szulc : Characterisation of Hyaluronic Acid Blends Modified by Poly(N-Vinylpyrrolidone). /Molecules 2021, 26, 5233. // KChBiK/21.

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

2020 r.

 1. E. Czarnecka, J. Nowaczyk: Synteza biodegradowalnego superabsorbentu./ I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 2020. // ZChF/20/8529.
 2. I.V. Blonskaya,…, K. Olejniczak,…: Elucidating the roles of diffusion and osmotic flow in controlling the geometry of nanochannels in asymmetric track-etched membranes./J.of Membrane Sience,2020.//ZCF/20/8557.
 3. M. Mirzayev,…,K. Olejniczak,…: Thermophysical behavior of boron nitride and boron trioxide ceramics copmounds with igh energy electron fluence and swift heavy ion irradiated./J.of Alloys and Compounds,2020./KChF/20/8558.
 4. E. Czarnecka, J. Nowczyk: Sythesis of biodegradable superabsorbents./National Scientific e-Conference “e-factoryof science”.,2020.//KChF/20/8574.
 5. E. Jakubowska, M. Gierszewska, J. Nowaczyk, E. Olewnik-Kruszkowska: The role of a deep eutectic solvent in changes of physicochemical and antioxidative properties of chitosan-based films./ Carbohydrate Polymers,2020.//KChF/20/8616.
 6. P. Szczepański: Some critical remarks about amthematical model used for the description of transpost kinetics in polymer inclusion membrane system./ Membranes,2020.// KChF/20/8615.
 7. H.S. Shamkhi,.., S. Koter: Experimental and modeling studies on simultaneous extraction of Pb2+, Cu2+, and Cd2+ from diluted acidic aqueous solutions by emulsion liquid membrane./Chemical Engineering Communications,2020.KChF/20/8582.
 8. A.D.Z. Albdiri,..,S. Koter: Modeling of lead ions transport through a bulk liquid membrane./Desalination and Water Treatment.2020.// KChF/20/8583.
 9. P. Bakonyi, S. Koter,.., W. Kujawski,…: Posibilities for the biologically-assisted uilization of CO2-rich gaseous waste treams generated during membrane  technological separation of biohydrogen./ Journal of CO2 Utilization,2020.//KCHF/20/8584.
 10. W. Ziemba,.., S. Koter,.., A.P. Terzyk: Opening the  internal structure for transport of ions : improvement of the  sructural and chemical properties of single-walled carbon nanohorns for supercapacitor electrodes./ RSC Avances,2020.// KChF/20/8585.
 11. J. Park,…,S. Koter, W. Kujawski,…: Comaparative evaluation of CO2 fixation of microalgae strains at various CO2 aeration conditions./ Waste and Biomass Valorization,2020.// KChF/20/8586.
 12. W. Kujawski,…, I. Koter, S. Koter: Analysisi of membrane transport equations for reverse electrodialysis (RED) using irreversible thermodynamics./ Molecurar Sciences,2020.// KChF/20/8587.
 13. P. Bakonyi,…, S. Koter,…, W. Kujawski,…: Feasibility study of polyetherimide membrane for enrichment of carbon dioxide from synthetic biohydrogen mixture and subsquent utilization scenario using microalgae./ Energy Research,2020.// KChF/20/8588.
 14. E. Czarnecka, J. Nowaczyk: Swelling properties of biodegradable superabsorbent polymers./ Sustainable Chem . Engineering,2020.// KChF/20/8618.
 15. J. Kujawa,…, G. Wrzeszcz,…,W. Kujawski: Physicochemical and magnetic propertes of functionalized lanthanide oxides with enhanced hrydrophobicity./ Applied Surface Sience,2020.// KChF/20/8595.

2021 r.

 1. J. Kujawa,…, I. Koter, B. Ośmiałowski,…, W. Kujawski: Molecular decoration of ceramic supports for highly effective enzyme immobilization – material approach./ Materials,2021.// ZChF/21/8623.
 2. G. Li, W. Kujawski,…, J. Kujawa: The effects of PEI hollow fiber substrate characteristics on PDMS/PEI hollow fiber membranes for CO2/N2 separation./Membranes, 2021.//KChF/21/8627.
 3. K. Knozowska,.. J. Kujawa ,…, W. Kujawski: Fluorinated MOF-808 with various modulators to fabricate high-performance hybrid membranes with enhanced hydrophobicity for organic-organic pervaporation./ Separation and Purification Technology,2021.//KChF/21/83/8.
 4. S. Al-Gharabli,…, W. Kujawski, J. Kujawa: How can the desert beetle and biowaste inspire hybrid separation materials for water desalination?/ ACS Applied Materials & Interfaces,2021.//KChF/21/8383.
 5. G. Li, …, J. Kujawa , …,W. Kujawski: Fabrication of polydimethysiloxane (PDMS) dense layer on polyetherimide (PEI) hollow fiber support for the efficient CO2/N2 separation membranes./ Polymers 2021, 13, 756.// KChF/21/8384.
 6. E.Czarnecka, J.Nowaczyk : Sythesis and characterization superabsorbent polymers made of starch , acrylic acid, acrylamide, poly(vinyl alcohol), 2-hydroxyethyl methacrylate, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid./ Moleculars Sciences, 2021.//KChFFP/21.
 7. A. Tymczewska, Al. Szydłowska-Czerniak, J. Nowaczyk : Preparation and characterization of active films based on gelatin and rapeseed meal extracts./2nd International Conference CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH Poznań-Toruń, 12-14.05.2021.//KChFFP/21/. 
 8. P.Szczepański,… Z.Rafiński, A.Wolan, J.Kujawa, W. Kujawski : New reactive ionic liquids as carriers in polymer inclusion membranes for transport and separation of Cd(II), Cu(II), Pb(II), and Zn(II) ions from chloride aqueous solutions. / J. Membr. Sci., Vol. 638 .//KChFFP/21.
 9. Michal B. Kaczmarek , … , M. Gierszewska , … :  Polycistronic expression system for Pichia pastoris composed of chitino- and chitosanolytic enzymes. / Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 08, 2021. // KChFFP/21. 

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

2020 r.

 1. E. Klimiec, H. Kaczmarek: Polyolefin Composites as Piezoelectric Materials: Properties and Applications./Polymers2020.// KChBiP/20/8544.
 2.  M. Emami,…, A. Kozakiewicz,…: CU(II)-hydrazide coordination cmpound supported on silica gel as an efficient and recyclable =heterogeneous catalyst for green click sinthesi of B-hydroxy-1,2,3-triazoles in water./ ACS Omega,2020.//KChBiP/ 20/ 8545.
 3.  Z. Shaghaghi,…, A. Kozakiewicz: Iron(III) copmlexes with N2O2-donor salophen and azide ligands: crystal structure, experimental and theoretical studies./ J.of Molecular Structure,2020.//KChBiP/20/8586.
 4. M. Sebghati,…,A. Kozakiewicz: Association of non-covalent interactions C-H…X (X=O,F,Cl,pi with hydrogen bond interactionns N-H…O in molecular assembly of new  phosphoramides: a combined x-ray crystallography and topology (AIM and hirshfeld) analysis./Inorganic Chemistry,2020.//KChBiP/20/8549.
 5. K. Gholinad,…,A. Kozakiewicz: Two new micro-isostructural metal-organic polymers based on mixed-ligand copper(I): structures and selectove sensing of nitro explosives in water./Appl Organomet Chem, 2020.//KChBiP/20/8550.
 6. R. Bikas,…,A. Kozakiewicz: 1D azido bridged Cu(II) coordination polymer with 1,3-oxazolidine ligand as an effective catalyst for green click synhsis of 1,2,3-triazoles./Appl Organomet Chem. 2020.//KChBiP/20/8551.
 7.  F. Rafiee,…,A. Kozakiewicz: Synthesis, characterization and assessment of anti-quorum sensing activity of copper(II)-ciprofloxacin complex againnst Pseudomonas aeruginosa PAO1./ AMB Express,2020//KChBiP/20/8559.
 8. N. Stachowiak, J. Kowalonek, J. Kozłowska: Effect of plasticizer and surfactant on the properties of poly (vinyl alcohol)/ chitosan films./ IJ of Biological Macromolecules,2020.// KChBP/20/8756.
 9. D. Chomicki,…, J.Kowalonek,…: Physico-chemical and light-induced properties of quinoline azo-dyes polymers./Milecular Sciences,20202.//KChBP/20/8598.
 10. M. Chylińska, H. Kaczmarek,…, J. Kowalonek./ Polymers,2020.// KChBP/20/8597.
 11. W. Prus-Walendziak, J.Kozłowska: Biofizyczne parametry skóry po aplikacjji filmów emulsyjnych na skórę./Kopernikańskie Sympozjum Studentów nauk Przyrodniczych, Toruń 2020.// KChBP/20/8599.
 12. M. Nasibipour,..A. Wojtczak,..: A biradical oxo-molybdenum complex containing semiquinone and o-aminophenol benzoxazole-based ligands./ RSC Avances.//KChBP/20/8614.
 13. I. Łakomska,…, A. Wojtczak: Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticaner agents./ Materials,2020.// KChBiP/20/8613.
 14. M. Nasibipour,…,A. Wojtczak: Ancillary ligand electro-activity effects towards phenyl acetylene homocoupling reaction by a nickel(II) complex of a non-innocent O-amino phenol ligand: a mechanistic insight./ RSC Advances,2020.// KChBiP/20/8612.
 15. Y.S. Pour,..,A. Wojtczak,..: Valence tautomerism in catecholato cobalt Bisphenolate) diamine complexes as models for Enzyme-Substrate aducts of catechol dioxygenases./Polyhedron,202.//KChBiP/20/8611.
 16. S. Rayati,…, A. Wojtczak: A manganese(III) Schiff base complex immobilized on silica-coated magnetic nanoparticles showing enhanced electochemical catalytic performance toward sulfide and alkene oxidation./ RSC Advances,2020.//KChBiP/20/8610.
 17. J. Mruk, L. Pazdreski, J. Ścianowski, A. Wojtczak: Structural and NMR spectroscopic studies of 2-phenylsulpyridine and its analogues or derivatives and their Au(III) chloride complexes./Inorganica Chimica Acta,2020.//KChBiP/20/8609.
 18. W. Prus-Walendziak,…,J. Kozłowska: Microcapsules with herbal preparations for dermatological applications./UK-Poland Bioinspured Materials confeence,2020.//KChBP/20/8600.

2021 r.

 1. J. Kowalonek, H.Kaczmarek, … : Corona charging of isotactic-polypropylene composites./Polymers, 2021(13).//KChBiP/21/8799.
 2. B. Królikowski,.., H. Kaczmarek : Patent 235140: Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych.//KChBiP/21/8604.
 3. Ewa Klimiec, H. Kaczmarek, … : Cellular polyolefin composites as piezoelectric materials: properties and applications/Polymers 2020, 12.//KChBP/21/8606.
 4. B.Królikowski, H.Kaczmarek, E. Klimiec : Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych./ Opis Patentowy PL, 238754, B1 z dnia 9.03.2018.Ogłoszony 4.10.2021 r.// KChBiP/21

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

2020 r.

 1. D. Knozowski, …,G. Trykowski,…: Silicon oxycarbide-graphite electrodes for high-power energy storage devices./ Materials, 2020. //ZPCh/20/8510.
 2. A. Bieniek, A.P. Terzyk, M. Wiśniewski,…: MOF materials as therapeutic agents, drug carriers, imagign agents and biosensor in cancer biomedicine ; recent advances and perpectives./ Progress in Materials Robust Accessible Science,2020. // KCHMAK/20/8520.
 3. K. Krutul,…, A. Olejniczak: Radiation hardness studies of pin-diode detectros irradiated with heavy ions./ Acta Physica Polonica B, 2020.//ZPCh/20/8553.
 4. V. Lackova,…,A. Olejniczak,…: Bio-inoranic nanocomposites of lysozyme amyloid fibrils and magnetic nanoparticles of different shape anisotropy./ J.of Magnetism and magnetic Materials,2020.// ZPCh/20/8554.
 5. A.A. Nabijev, A. Olejniczak,…,: Nano-ZrO2 filled high-density polyetylene composites :structure, themal properties, and  the influence y-irradiation./ Polymer Degradation and Stability,2020.//ZPCh/20/8555.
 6. N.A. Nebogatikova,..,A. Olejniczak,..: Fluoinated grafhene nanoparticles with 1-3 nm electrically active graphene quantum dorts./ Nanotechnology,2020.//ZPCh/20/8556.
 7. K. Kuśmierek,…,S. Biniak,..: Adsorption and electrodegradation of phenoxyacetic acids on various activited carbons./Int.J.Electrochem.Sci.,2020.//KChNMAK/20/8573.
 8. B. Lesiak, G. Trykowski,…,: Chemical and structural mproperties of reduced graphene oxide-dependence on the reducing agent./ J.Materials Sci\,2021.// KChMAK/20/8579.
 9. M. Wiśniewski , A.P. Terzyk: Non-thermal plasma-assisted catalytic CO2 conversion over Zn-TCPP 2D catalyst./Adsorption,2020.//KChNMAK/20/8589.
 10. Jamrozik, ..., G. Trykowski … : Effect of Grinding and the Mill Type on Magnetic Properties of Carboxylated Multiwall Carbon Nanotubes./ Materials 2021, 14, 405.//KChMAiK/21.

 

2021 r.

 1. A. Cymann-Sachajdak,…, G.Trykowski,… : Understanding the capacitance of thin composite films based on conducting polymer and carbon nanostructures in aqueous electrolytes. /Electrochimica Acta (383), 2021.//KChMAK/21/.
 2. S.Furmaniak, P.Gauden, M.Leżańska,… : The finite pore volume GAB adsorption isotherm model as a simple tool to estimatte a diameter of cylindrical nanopores./Molecules, 2021./ KChMAK/21.
 3. A. Grzegórska ,…, G. Trykowski ,… : Enhanced photocatalytic activity of accordion-like layered Ti3C2 (MXene) coupled with Fe-modified decahedral anatase particles exposing {101} and {001} facets./ Chemical Engineering Journal 426 (2021) 130801.//KChMAK/21.
 4.  M. Szkoda , …,G. Trykowski ,…  : Influence of alkali metal cations on the photoactivity of crystalline and exfoliated amorphous WO3 – photointercalation phenomenon./Applied Catalysis B: Environmental 298 (2021) 120527.//KChMAK/21.
 5. D. Knozowski, …,  G. Trykowski, … : New insights on lithium storage in silicon oxycarbide/carbon composites: Impact of microstructure on electrochemical properties./ Composites Part B 225 (2021) 109302.//KChMAK/21.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

2020 r.

 1. M. Chrzanowska, A. Katafias, R. van Eldik: Can a nonorganometallic ruthenium(II) polypyridylamine complex catalyze hydride transfer? Mechanistic insight from solution kinetics on the reduction of coenzyme NAD+ by formate. / Inorganic Chem, 2020. //ZCHN/20/8513.
 2. O. Impert, A. Kozakiewicz, G. Wrzeszcz, A. Katafias, …, R. van Eldik: Characterizaction of a mixed-valence Ru(II0/Ru(III)ion-pair complex, unexpected high-frequency electron paramagnetic resonance evidence for Ru(III)-Ru(III) dimer coupling./Inorganic Chemistry,2020.// ZChN/20/8547.
 3. M. Chrzanowska, A. Katafias, A. Kozakiewicz, R. van Eldik: Seric electronic tuning of he reactivity of [Ru(II) (terpy) (N^N)CL] Cl./ Inorganica Chimica Acta, 2020.// ZChN/20/8548.
 4. P. Piszczek,..,A. Radtke: Oxo-titanium(IV) complex/polymer composites-synthesis, spectroscopic characterization and antimicrobial acivity test./ Molecular Sciences,2020.//KChN/20/8607.

2021 r.

 1. M. Ehlert, A. Radtke,…, P. Piszczek: Assessment of Titanate Nanolayers in Terms of Their Physicochemical and Biological Properties./ Materials,2021.// KChN/21/8631.
 2. J. Polaczek,… R. van Eldik: Mechanistic studies on the reaction between aquacobalamin and the HNO Donor Piloty’s Acid over a Wide pH Range in Aqueous Solution./ Inorg. Chem. 2021.// KChN/21/8380.
 3. D. Chatterjee, …, A. Katafias , R. van Eldik : Electrochemistry of Ru(edta) complexes relevant to small molecule transformations: Catalytic implications and challenges./ Coordination Chemistry Reviews,2021.// KChN/21.
 4. D. Chatterjee, …, A. Katafias, …,R. van Eldik : RuIII(edta) complexes as molecular redox catalysts in chemical and electrochemical reduction of dioxygen and hydrogen peroxide: inner-sphere versus outer-sphere mechanism./RSC Adv., 2021, 11, 21359–21366.//KChN/21.
 5. B. Kubiak, A. Radtke,…, G. Wrzescz,…, P. Piszczek : The composites of PCL teyranuclear titanium(IV)-oxo comlexes as materials exhibiting the photocatalytic and the antimicrobial activity./ Int. J. of Molecular Sciences, 2021,22,7021.//KChń/21.Int. J. Molecular Sciences, 2021, 22, 6734.//KChN/21.
 6. G. Gąsior,… A. Radtke :Biodegradable iron-based mayerials – what was done and what more can be donr?/ Materiuals, 2021, 14, 3381.//KChniK/21.

Katedra Chemii Organicznej

2020 r.

 1. G. Osipowicz,…, M. Bosiak,…,: Slotted bone point from Tłokowo – rewritten story of a unique artefact from Mesolithic Poland./ Praehistorische Zeitschrift, 2020.// ZChOrg/20/8542.
 2. M. Krzemiński, A. Kmieciak,…: Nowe terpenowe B-alkilowane oksazaborolidyny i sposób ich otrzymywania./Paten, Biuletyn Urzędu Patentowego 24/20220, ZChOrg/20/8571.
 3. Z. Rafiński, M. Krzemińsk : Patent 236200: Nowe terpenowe sole triazoliowe i sposób ich otrzymywania..//KChOrg/20/8603.
 4. M. Obieziurska-Fabisiak,,…, J. Ścianowski: Phenylselanyl group incorporation for “Glutathione peroxidase-like” activity modulation./ Milecules, 2020.//KChOrg/20/8602.

2021 r.

 1. Tatyana N. Moshkina,…, B. Ośmiałowski,..: Substituted 2-(2-hydroxyphenyl)–3H-quinazolin-4-ones and their difluoroboron complexes: Synthesis and photophysical properties./Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,2021.// KChOrg/21/8634.
 2. A.Pacuła-Miszewska,… M.P. Krzemiński, J.Ścianowski : Chiral aziridine sulfide N(sp3),S-ligands for metal-catalyzed asymmetric reaction. / Symmetry,2021,13//KChOrg/21/.
 3. J.Ścianowski, J.Mruk, L.Pazderski : Sposób otrzymywania tetrachlorozłocianowych(III) soli benzo[4,5]toazolo[3,2-alfa]pirydyn-10-iowych./Opis Patentowy, PL, 236521, B1//KChOrg/21/.
 4. J.Mruk, A.Pacuła-Miszewska, L.Pazderski,…, J.Ścianowski : Intramolecular C-N bond formation via thermal arene C-H bond activation supported by Au(III) complexes. / Materials, 2021,14.//KChOrg/21/.
 5. Z.Rafiński, M.Krzemiński : Nowe terpenowe sole triazoliowe i spodób ich otrzymywania./Opis Patentowy PL 236200, B1.//KChOrg/21.
 6. A. Kmieciak,…, M.P.Krzemiński : Searching new biologically activite compounds derived from isoquinoline alkaloids. / Chem. Proceedings, 2021/ /KChOrg/21.

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

2020 r.

 1. F. Monedeiro,…,T. Ligor, B. Buszewski: A review of GC-bsed analysis of non-invasive biomarkers of colorectal caner and related pathways./ Clinical Medicine,2020. // ZCHŚ/20/8509.
 2. P. Pomastowski,…, B. Buszewski: Zinc oxide nanocomposites-extracellular synthesis, physicochemical characterization nad antibacterial potential./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8511.
 3. M. Pajewska-Szmyt,…, B. Buszewski, R. Gadzała-Kopciuch: Synthesis of magnetic molecularly imprinted polymers soebents for isolation of parabens from breast milk./ Materials, 2020. //ZCHŚ/20/8512.
 4. T. Tuzimski,,R. Gadzała-Kopciuch,, B. Buszewski: Comparison of DAD and FLD detection for identification of selected bisphenols in human breast milk samples and their quantitative analysis by LC-MS/MS./ J.of AOAC International, 2020.// ZChŚ/20/8524.
 5. A. Rodzik,…, M. Sprynskyy, B. Buszewski: The study of zinc ions binding to alfa s1 -, beta- and k-Casein./ Molecular Sciences,2020.// ZChŚ/20/8543.
 6. D. Piesik,..., B. Buszewski,…: Effect of Lugud Sp. feeding and saponin application on volatiles released by quinoa./Pak.J.Botanica, 2020.// ZChŚ/20/8552.
 7. M. Ligor,,…, R. Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski: Determination of neonicotinoids in honey samples oriinated from poland and other world countries./Molecules, 2020.//KChŚB/20/8578.
 8. M. Złoch,…, J. Rudnicka, B. Buszewski: Use of Lactobacillus paracasei starin for zearalenone binding and metabolization./ Toxicon,2020.// KChŚB/20/8577.
 9. B. Buszewski,…,M. Sprynskyy,…: Interactions of zinc aqua complexes with ovalbumin at the forefront of the Zn2+/ZnO-OVO hybrid complex formation mechanism./Applied Surface Science, 2020.// KChŚB/20/8576.
 10. W. Brzozowska, M. Sprynskyy,…, B. Buszewski: “Ousourcing” diaoms in fabricaion of metal-doped D biosilica./ Materials, 220.//KChŚB/20/8575.
 11. A. Gołębiowski,…, T. Kowalkowski,…, B. Buszewski: Isolation and self-associationstudies of beta-lactoglobulin./Molecular Sciences,2020.//KChBŚ/20/8608.
 12. A. Kilanowska,.., S. Studzińska: Zastosowanie cieczy  jnowych jako modyfikatorów fazy ruchomej w chromatografii cieczowej./ Wiadomości Chemiczne,2020.//KChŚB/20/8592.
 13. A. Kilanowska,…, S. Studzińska: Studying in vitro metabolism of he first and secon generation  of antisense oligonucleotides with the use of ultra-high-performance liquid chromatogrpahy coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry./ Analutical and Bioanalytical Chemistry,2020.//KChŚB/20/8591.
 14. R. Rola,…, S. Studzińska: Improved sample preparation method for fast LC-MS/MS analysis of vitamin D metabolites in serum./ J.of Pharmeceutical and Biomedical Analysisi.// KChŚB/20/8590.
 15. G. Sagandykova,…, M. Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski: Combination of electrochemical unit and ESI-MS in fragmentation of flavonoids./ Phytochemical Analysis,2020.// KChŚB/20/8594.
 16. W. Brzozowska,, M. Sprynskyy,…, B. Buszewski: “Outsourcing” diatoms in fabrication of metal-doped3D biosilica./ Materials,2020.// KChŚB/20/8606.
 17. Z. Kubasheva, M. Sprynskyy,…, B. Buszewski: Synthesis and antibacterial activity of (AgCl, Ag)NPs/diatomite hybrid composite./ Materials,2020.// KChŚB/20/8605.
 18. A.P. Nowak, M. Sprynskyy,… B. Buszewski,…: Diatoms biomass as a joint source of biosilica and carbon for lithium-ion battery anodes./ Materials,2020.//KChŚB/20/8604.
 19. A. Rodzik,…, M. Sprynkyy, B. Buszewski: The study of Zinc ions bining to alphasi-, beta- and k-casein./ Molecular Sciences,2020.// KChŚB/20/8603.
 20. B. Buszewski,…, M. Sprynskyy,…: A study of zinc ions immobilization by beta-lactoglobulin./Colloids and Surfaces A,2020.// KChŚB/20/8602.
 21. E. Olewnik-Kruszkowska,…, M. Gierszewska,…, M. Sprynskyy: Effect of diatomaceous biosilica and talc on the properties of dielectric elastomer based composites./ Energies,2020.// KChŚB/20/8601.
 22. E. Olewnik-Kruszkowska,…,: Biodegradation of polylactide-based composites with an addition of a compatibilizing agent in different environments./ International Biodeterioration & Biodegradation,2020.//ChŚB/20/8620.
 23. I. Tarach, E.Olewnik-Kruszkowska,…, M. Gierszewska,…: Influence of the tree essential oil and poly(ethylene glycol on antibacterial and physicochemical properties of polylactide-based films./ Materials,2020.// KChŚB/20/8619.
 24. R. Gadzała-Kopciuch,..,B. Buszewski: Analytical approaches and preparation of biological, food and environmental samples for analysis of zearalenone and its metabolites./Rev. in Analytical Chem.,2020.// KChŚB/20/8617.
 25. K. Krzemińska, Sz. Bocian,…,B. Buszewski: Srface properties of stationary phases with emedded polar group based on secondary interaction, zeta potential measurement and  linear solvatation energy ralationship studies./Journal of Chromatography A,2020.//KChŚB/20/8624.
 26. Fizykochemiczne metody rodzielania w medycynie i farmacji./pod redakcją M.Ligor, B.Buszewskiego. Toruń, 2020.//KChŚB/20/.
 27. P. Pomastowski, …, B. Buszewski :  Zinc Oxide Nanocomposites—Extracellular Synthesis, Physicochemical Characterization and Antibacterial Potential./ Materials 2020, 13, 4347//KChŚB/21.

2021 r.

 

 1. T. Tuzimski,…,M. Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski: Determination of cytotoxic activity of selected isoquinoline alkaloids and plant extracts obtained from various parts of mahonia aquifolium collected in various vegetation seasons. / Molecules,2021.//KChŚB/21/8632.
 2. B.Buszewski , …, M. Sprynskyy, … : Interactions of zinc aqua complexes with ovalbumin at the forefront of the Zn2+/ZnO-OVO hybrid complex formation mechanism./ Appl. Surf. Sci., Vol. 542 .//KChŚB/21/.
 3. K.Krzemińska , SZ.Bocian , …,  B.Buszewski  : Surface properties of stationary phases with embedded polar group based on secondary interaction, zeta potential measurement and linear solvatation energy relationship studies./ J. Chromatogr. A, Vol. 1637 .//KChŚB/21/.
 4. Railean-Plugaru V,…, B. Buszewski: Use of Lactobacillus paracasei isolated from whey silver nanocomposite synthesis: Antiradical and antimicrobial properties against selected pathogens./ J. Dairy Sci, 2021,s.2482-2498.//KChŚB/21/8685.
 5. Ł. Nuckowski,  …, Z.Rafiński , S. Studzińska : Poly(ionic liquid)s as new adsorbents in dispersive micro-solid-phase extraction of unmodified and modified oligonucleotides./ Talanta, Vol. 221 .//KChŚB/21/.
 6. I. Ratiu  , T. Ligor, …, B. Buszewski: Volatile organic compounds in exhaled breath as fingerprints of lung cancer, asthma and COPD./ Journal of Clinical Medicine,2021.// KChŚB/21/8687.
 7. W. Brzozowska, I. Wojtczak, M. Sprynskyy, B. Buszewski: 3D Ornamentowane zdefiniowane struktury krzemionki otrzymane przez okrzemki./Przemysł Chemiczny 100/3 (2001).//KChŚB/21/8688.
 8. I.A. Ratiu,…, M. Ligor,…, B.Buszewski : Effects of growth conditions and cultivability on the content of cyclitols in Medicago sativa ./Inter.Jour. og Envir. and Techn.,2021 ./KChŚB/21/.
 9. T. Tuzimski,…, M. Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski: Determination of cytotoxic cctivity of sanguinaria canadensis extracts against human melanoma cells and comparison of their cytotoxicity with cytotoxicity of some anticancer drugs./Molecules, 26, 2021.//KChŚB/21/8691.
 10. M. Złoch,…, B. Buszewski: Study on carbapenemase-producung bacteria by matrix-assisted laser desorption/ionization approach./ PLOS ONE, 18, 2021.//KChŚB/21/8694.
 11.   F. Monedeiro, …, B. Buszewski :Metabolic profiling of VOCs emitted by bacteria isolated from pressure ulcers and treated with different concentrations of Bio-AgNP./ Int. J. Mol. Sci. 22 (2021) 4696 1-23.// KChŚB/21/8713.
 12. M. Buszewska‐Forajta ,.., B. Buszewski : Lipidomics as a diagnostic tool for prostate cancer./ Cancers 2021, 13, 2000..// KChŚB/21/8718.
 13. Fernanda Monedeiro1, … ,T. Ligor,B. Buszewski :Needle trap Device-GC-MS for characterization of lung
  diseases based on breath VOC Pprofiles./Molecules 2021, 26, 1789..// KChŚB/21/8703.
 14. G. Sagandykova, M. Szumski, B. Buszewski : How much separation sciences fit in the green chemistry canoe?/ Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 2021, 30:100495/ KChŚB/21/.
 15. B. Buszewski , E. Maslak ,…  ,: A new approach to identifying pathogens, with particular regard to viruses, based on capillary electrophoresis and other analytical techniques./Trends in Analytical Chemistry 139 (2021).//KChŚB/21/.
 16. G. Sagandykova, B. Buszewski : Perspectives and recent advances in quantitative structure-retention relationships for high performance liquid chromatography. How far are we ?/ Trends in Analytical Chemistry 141 (2021).//KChŚB/21/.
 17. F. Monedeiro, … , B. Buszewski : Influence of culture medium on bacterial molecular profiles in different ionization modes with the use of computational methods./ International Journal of Mass Spectrometry 466 (2021).//KChŚB/21/.
 18. T. Ligor, …, : Searching for potential markers of glomerulopathy in urine ny HS-SPME-GC X GC TOFMS./Molecules,2021,26.//KChSB/21.
 19. .M. Ligor, I. Ratiu,…, B.Buszewski : Cyclitols – Determination in food and bioactivity in the human organism./Food Bioactive Ingredients: Analytical Methods in the Determination of Bioactiev Compounds and Elements in Food., 2021.//KChŚB/21/.
 20. R. Mametov,…T. Ligor, B.Buszewski : Evolution and evaluation of GC columns. / Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2021, vol.51, nr.2.// KChŚB/21/.
 21. O. Wrona , K. Rafińska , …,  B. Buszewski : Comparative studies of selected criteria enabling optimization of the extraction of polar biologically active compounds from alfalfa with supercritical carbon dioxide./Molecules 2021, 26.//KChŚB/21./.
 22. A. Krakowska-Sieprawska , K. Rafińska , … , A. Kiełbasa, B. Buszewski: Promising Green Technology in Obtaining Functional Plant Preparations: Combined Enzyme-Assisted Supercritical Fluid Extraction of Flavonoids Isolation from Medicago Sativa Leaves./ Materials 2021, 14, 2724.
 23. Modern separation techniques/pod red. B.Buszewski, M.Szultka-Młyńska / Toruń, UMK, 2021./KChŚB/21.
 24. R. Rola , … , S. Studzińska : Evaluation of different biological matrices to assess the vitamin D status in  newborns using LC-MS/MS./ Microchemical Journal,2021.//KChŚB/21.
 25. A.Kiełbasa, R.Gadzała-Kopciuch, B.Buszewski : Cytokines-biogenesis and their role in human breast milk and determination./Molecules Sciences, 2021, 22, 6238.//KChŚB/21.
 26. Ł. Nuckowski ,…, Z. Rafiński S. Studzińska : Application of magnetic nanoparticles coated with crosslinked zwitterionic poly(ionic liquid)s for the extraction of oligonucleotides./ Materials 2021, 14, 3146.//KChŚB/21.
 27. G. N. Sagandykova, M. Szultka-Młynska ,J. Walczak-Skierska, B. Buszewski :  Combination of electrochemical unit and ESI-MS inn fragmentation of flavonoids./ Phytochemical Analysis. 2020;1–20.// KchŚB/21.
 28. D. Janiszewska, …,M. Szultka-Młyńska, B. Buszewski :Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne w analizie białek mleka./ Wiadomości Chemiczne. 2021, 75,7-8.//KChŚB/21.
 29. A. Król-Górniak, …, M. Szultka-Młyńska , B. Buszewski : The study of the molecular mechanism of Lactobacillus paracasei clumping via divalent metal ions by electrophoretic separation./ Journal of Chromatography A, 2021.//KChŚB/21.
 30. M. Sprynskyy,…,B. Buszewski,…: Diatom Biosilica doped with palladium(II) chloride nanoparticles as new efficient photocatalysts for methyl orange degradation./ Int. J. Molecular Sciences, 2021, 22, 6734.//KChŚB/21.
 31. M.Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski : Nano- i mikroplastiki w ekosystemie wodnym. /Analityka, 2021.///KChŚB/21.
 32. A Rodzik,…, B. Buszewski : Hybdrydowe nanokompozyty typu metal-białko serwatkowe. / Analityka, 2021.// KChŚB/21.
 33. D. Błońska, M. Szultka-Młyńska,…, B.Buszewski : Metody oznaczania antybiotykoodporności u bakterii./ Analityka 2021,2.//KChŚB/21.
 34. R. Rola, …,  S. Studzińska : Application of dried blood spots and serum samples for the determination of vitamin D metabolites in the group of healthy women and with hashimoto’s thyroiditis./ Chromatographia (2021) 84:695–701.//KChŚB/21.
 35. J. Skopińska-Wiśniewska , …, J. Kozłowska : From supramolecular hydrogels to multifunctional carriers for biologically active substances./Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7402.//KChŚB/21.
 36. M. Złoch, E. Maślak, W. Kupczyk, M. Jackowski, P. Pomastowski, B. Buszewski : Culturomics approach to identify diabetic foot infection bacteria./Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, x.// KChŚb/21.
 37. M. Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski : Identification of Bacteria Associated with Post-Operative Wounds of Patients with the Use of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Approach. /Molecules 2021, 26, 5007. /KChŚB/21.
 38. M. Szultka-Młyńska,…, B. Buszewski : Molecularly Imprinted Polymers as Solid-Phase Microextraction Fibers for the Isolation of Selected Antibiotics from Human Plasma /Materials 2021, 14, 4886.//KChŚB/21.
 39. Król-Górniak, A.; K. Rafińska, ,…, Buszewski, B. : Comparison Study of Cytotoxicity of Bare and Functionalized Zinc Oxide Nanoparticles./ Int. J. Mol. Sci. 2021,
  22, 9529.// KChŚB/21.
 40. F. Monedeiro,…, B.Buszewski : Evaluation of salivary VOC profile composition directed towards oral cancer and oral lesion assessment ? /Clinical Oral Investigations, 2021,.//KChŚB/21.
 41. H. Al Saoud,…, M.Sprynskyy,…, B.Buszewski : Nowe materiały na bazie 3D biokrzemion ki. / Analityka, 3, 2021.// KChŚB/21.
 42. M.Złoch, …, B. Buszewski : Culturomics to identify diabetic fott infection bacteria./ Molecules Sciences, 2021.,22, 9574.//KChŚB/21.

Katedra Technologii Chemicznej

 2020 r. 

 1. P. Iwański, B. Igliński,…: Management of by-product ceated bye-sodium brine prification method using carbonization./Sustainable Chem. Engineering, 2020.//ZTCh/20/8522.
 2. B.Igliński, … : Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim. /Wyd. Nauk.UMK, Torun 2020.// KTCh/20/8676.

2021 r.

 1. B. Igliński,… U. Kiełkowska,…: Comparison of metals content in peatlands with different anthropopressure in Welski Landscape Park(Poland). / Sustainable Chemical Engineering, 2021 .//KChT/21/8655.
 2. G. Piechota, B. Igliński: Biomethane in Poland – current status, potential, perspective and development. / Energies, 2021. //KTCh/21/8656.
 3. B.Igliński, U.Kiełkowska, …, M.Cichosz,… : Can energy self-sufficiency be achieved? Case study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (Poland). /Clean Technologies and Environmental Policy, 2021.// KTCh/21/.
 4. B.Igliński, …, W.Kujawski, M.Cichosz, …: SWOT analysis of renewable energy sector in Maozwieckie Voivodeship (Poland) : current progress, prospects and policy implications./ Environment, Development and Sustainability, 2021. //KTCh/21

Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej

2020 r.

 1. M. Jabłoński: Counterintuitive bond paths: an intriguing case of  theC(NO2)3 ion./ Chem.Phys.Letters,202. //ZCHK/20/8518.
 2. M. Jabłoński,…: Changes in electron structure of the triple bond in substituted acetylene and diacetylene derivatives. / ChemPhysChem,2020. //ZCHK/20/8517.
 3. M. Jabłoński,…: Study of the influence of intermolecular interaction on classical and reverse substituent effects in para-substituted phenylboranes./ NJC/2020. //ZCHK/20/8516.
 4. M. Barysz,…: AuSi molecule revisited: IOTC/CASPT2 calculations./ Quantum Chemistry, 2020. // ZChK/20/8521.
 5. M. Jabłoński, …: On differences in substituent effects in substituted ethene and acetylene derivatives and their boranyl analogs./ Structural Chemistry,20202.// ZChK/20/8567.
 6. M. Jabłoński: A critical overrview of current theoretical methods of estimating the energy of intramolecular interactions. / Molecules, 2020.// ZChK/20/8566.

2021 r.

 1. M. Pawlak, …, P. Jankowski: Kinetic isotope effect in low-energy collisions between hydrogen isotopologues and metastable helium atoms: theoretical calculations including the vibrational excitation of the molecule./JCTC,2021.//ZChK/21/8637.
 2. M . Jabłoński : A critical overview of current theoretical methods of estimting the energy of intramolecular interactions./Lectire, Chemistry in a Confined Space, 2021.//KChW/21.