Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Niezbędnik studenta

INFORMATORY, POMOCE

Katalog bibliotek UMKpomoc w wyszukiwaniu, zamawianiu,  przedłużaniu zob.    http://opac.bu.umk.pl/webpac/pomoc.html#prolong

Angielski dla chemika – http://chemfan.pg.gda.pl/Publikacje/angielski_dla_chemika.html 3. Układ okresowy pierwiastków oraz więcej zob.http://www.periodni.com/ zaawansowany   kalkulator naukowy obliczający m.in. masy molowe

Słownik pojęć chemicznych   http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/ind/ind.htm ChemiCool– słownik terminów chem. w języku ang. http://www.chemicool.com/dictionary.html

Dictionary.com zbiór słowników z zakresu chemii w języku angielskim http://www.alphadictionary.com/directory/Specialty_Dictionaries/Chemistry/

Encyklopedia pestycydów –http://www.alanwood.net/pesticides/class_pesticides.html Pharmacopoeiainternetowa wersja farmakopei-http://apps.who.int/phint/en/p/docf/

Informator Nauki Polskiej https://opi.org.pl/

ICM -Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/

Wydawnictwo UMK https://wydawnictwo.umk.pl/pl

Akty prawne UMK https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/

Bibliometria, oceny https://www.bu.umk.pl/bibliometria-ocena

Polskie Towarzystwo Chemiczne https://ptchem.pl/pl

Urząd Patentowy https://uprp.gov.pl/pl

WYSZUKIWARKA PATENTÓW https://pl.espacenet.com/singleLineSearch?DB=pl.espacenet.com&ST=singleline&bcId=0&locale=pl_PL&query=208916&compact=false

Wyszukiwarka DOI https://dx.doi.org/

Repozytorium RUMAK https://repozytorium.umk.pl/