Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Bazy – Reaxys ACS RSC

REAXYS (stara wersja) – Od 2011r. udostępniona jest nowa baza , która zawiera  komplet danych z baz CrossFire Belstein, CrossFire Gmelin oraz  Patent Chemistry Database. Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie  chemię i dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, substancje  chemiczne, własności substancji chemicznych i ich pomiar. Zasięg  chronologiczny : 1771-.

NOWY REAXYS – Sprawdź wymagania techniczne

UWAGA!!! Dostęp z Wydziału Chemii UMK  dla pracowników i studentów Wydziału Chemii UMK


Royal Society of Chemistry

Royal Society of Chemistry – dostęp do treści archiwalnych oraz bieżących czasopism i baz z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych wydawanych przez RSC.
  Lista dostępnych tytułów WEJŚCIE z terenu UMK oraz  WEJŚCIE z domu:
 z terenu UMK :  https://pubs.rsc.org/
z domu :  https://pubs-1rsc-1org-1010904uu434b.han3.uci.umk.pl/
https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online/-/asset_publisher/QWNt0Ejw9T3k/content/royal-society-of-chemistry

American Chemical Society

American Chemical Society – baza zawiera czasopism wydawane przez American Chemical Society.
W ramach licencji użytkownicy UMK mają w 2020 roku dostęp online do:
  • 61 czasopism z pakietu ACS Web Editions (w tym czasopisma otwarte ACS Central Science i ACS Omega) obejmującego roczniki od 1996 włącznie,
  • pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne (zob. pełna lista) zakres tematyczny – chemia, biochemia, biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja WEJŚCIE z terenu UMK WEJŚCIE z domu.

W związku z kilkakrotnym naruszeniem licencji informujemy, że zgodnie z warunkami umowy dostępu do zasobów ACS każdy użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania artykułów w ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom pracy naukowo-badawczej. Hurtowe pobieranie plików powoduje natychmiastowe odcięcie dostępu do zasobów ACS.

Uwaga!!! Uruchomiony został program publikowania otwartego przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym autorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program obejmuje:

  • wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych,
  • wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. (“Published” w artykule w pdf, “Publication Date” w artykule on-line lub data “Published online” w “Publication History”) i pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach.

Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji. W szczególności do programu mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które za zgodą autorów zostaną przekształcone na model otwarty (“retroaktywacja”) – instrukcje wkrótce.

Autorzy, którzy dopiero wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, podanie adresu email z domeną instytucji (@umk.pl). Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji system ACS automatycznie rozpozna na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji czy artykuł jest uprawniony do programu. ICM (koordynator konsorcjum) sprawdza czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule oraz wysyła emailem zapytanie do autora, czy jest on zainteresowany publikacją w ramach programu. Procedura ta działa już od 1 lipca 2020 r. i obejmuje artykuły zaakceptowane od 25 czerwca 2020 r.

Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.Baza Scopus zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych i publikacji handlowych. Scopus umożliwia przeszukiwanie ponad 16 000 recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około 4000 wydawców z całego świata. Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących w sieci UMK.


Science Citation Index Expanded – baza bibliograficzno-bibliometryczna należącą do systemu baz Web of Sciences produkowanego przez Thomson Scientific.   Opis działania i wskazówki dotyczące wyszukiwania  zob. zakładka zasoby i bazy