Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

Fizyka chemiczna 
prof. dr hab. Marek Polasik

I. Elementy Mechaniki Teoretycznej

1. Równania Newtona
2. Energia kinetyczna, pole potencjalne i energia potencjalna
3. Funkcja Lagrange’a i równania Lagrange’a
4. Więzy. Stopnie swobody
5. Współrzędne uogólnione
6. Równania Lagrange’a we współrzędnych uogólnionych
7. Równania kanoniczne Hamiltona
8. Nawias Poissona
9. Zachowanie energii, całkowitego pędu i momentu pędu

II. Elementy Termodynamiki Statystycznej

1. Mikrostan i makrostan układu
2. Suma stanów – funkcja podziału
3. Związek sumy stanów z energią wewnętrzną układu
4. Entropia a prawdopodobieństwo termodynamiczne
5. Wyrażenie funkcji termodynamicznych za pomocą sumy stanów
6. Przykłady wyrażeń na sumę stanu

III. Podstawy teoretyczne spektroskopii atomowej

1. Podstawy teorii atomów wieloelektronowych (przybliżenie jednoelektronowe, metoda Hartree-Focka)
2. Sprzężenia momentów pędu: sprzężenia graniczne LS i j-j oraz sprzężenie pośrednie
3. Procesy zachodzące w czasie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z układem molekularnym
4. Rachunek zaburzeń zależny od czasu
5. Semiklasyczna teoria promieniowania – oddziaływanie cząstki z promieniowaniem elektromagnetycznym
6. Reguły wyboru dla przejść elektronowych
7. Deekscytacja wysoko wzbudzonych stanów atomowych
8. Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie

Wybrane pozycje literaturowe:

1. Kazimierz Gumiński i Piotr Petelenz, “Elementy chemii teoretycznej”, PWN Warszawa 1989;
2. Lucjan Sobczyk, Adolf Kisza, “Chemia fizyczna dla przyrodników”, PWN Warszawa 1975;
3. Haken Hermann, Wolf Hans, “Atomy i kwanty – Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej”, PWN Warszawa 2002;
4. Włodzimierz Kołos, “Chemia kwantowa”, PWN Warszawa 1978;
5. Lucjan Piela, “Idee chemii kwantowej”, PWN Warszawa 2004;
6. Alojzy Gołębiewski, “Elementy mechaniki i chemii kwantowej”, PWN Warszawa 1982.