Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Skład osobowy

 

Kierownik Zespołu Spektroskopii Atomowej

dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK

Rozprawa doktorska: “Teoretyczne badania struktury widm rentgenowskich oraz ich zastosowania do interpretacji widm towarzyszących procesom zderzeniowym ze szczególnym uwzględnieniem widm pochodzących od pocisków”.

Rozprawa habilitacyjna: “Teoretyczne parametry charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego umożliwiające odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów K-2 oraz będące podstawą diagnostyki plazmy nisko- i wysoko-temperaturowej”.

e-mail: katarzyna.slabkowska@uni.torun.pl

Prof. dr hab. Marek Polasik

Staże post-doktorskie: Physics Department, University of Fribourg, Szwajcaria.

Rozprawa doktorska: “Badanie wpływu korelacji elektronowej na strukturę energetyczną atomów wieloelektronowych” (wyróżniona Nagrodą MNiSW).

Rozprawa habilitacyjna: “Badania teoretyczne widm rentgenowskich towarzyszących procesom zderzeniowym”.

e-mail: mpolasik@uni.torun.pl

CV with full list of publications

dr Ewa Węder
Asystent naukowy

Rozprawa doktorska: “Diagnostyka plazmy generowanej różnymi metodami na podstawie struktur charakterystycznych linii rentgenowskich metali”.

e-mail: ewaweder@umk.pl

dr Łukasz Syrocki
Asystent naukowy

Rozprawa doktorska: “Uproszczone równanie Diraca-Coulomba dokładne do α2, badania struktury energetycznej atomów oraz diagnostyka parametrów plazmy”.

e-mail: lukaszsyrocki@umk.pl