Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Marcin Cichosz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/89


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kiełkowska Urszula, Cichosz Marcin, Drużyński Sebastian, Szczepańska Patrycja.

Tytuł oryginału: Analiza zawartości wybranych składników w kakao różnego pochodzenia.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 280-283, wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/89


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin, Drużyński Sebastian, Gimel Patrycja.

Tytuł oryginału: Analiza zawartości metali ciężkich w wybranych warzywach i owocach.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 284-287, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Kiełkowska Urszula, Piechota Grzegorz, Skrzatek Mateusz, Cichosz Marcin, Iwański Paweł.

Tytuł oryginału: Can energy self-sufficiency be achieved? Case study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (Poland).

Czasopismo: Clean Technologies and Environmental Policy

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23 no. 7

Opis fizyczny: S. 2061-2081, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10098

Impact Factor: 3.636

Punktacja MNiSW: 100.000


4/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Skrzatek Mateusz, Kujawski Wojciech, Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: SWOT analysis of renewable energy sector in Mazowieckie Voivodeship (Poland) : current progress, prospects and policy implications.

Czasopismo: Environment Development and Sustainability

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 23

Opis fizyczny: S. 1-35, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10668

Impact Factor: 3.219

Punktacja MNiSW: 40.000


5/89


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Cichosz Marcin, Kurzawa Marzanna, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Analiza mikro- i makroelementów w wybranych suplementach diety.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 708-711, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/89


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Otrzymanie węglanu wapnia z płynów odpadowych metody Solvay'a w obecności Rokafenolu N6.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 66


7/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Skrzatek Mateusz, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Potencjał techniczny odpadowej biomasy stałej na cele energetyczne w Polsce.

Tytuł równoległy: Technical potential of waste biomass for energy in Poland.

Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 22 nr 2

Opis fizyczny: S. 109-118, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.17512/ios

Punktacja MNiSW: 5.000


8/89


Autorzy: Olewnik-Kruszkowska Ewa, Tarach Iwona, Richert Agnieszka, Cichosz Marcin, Koter Izabela, Nowaczyk Jacek.

Tytuł oryginału: Physicochemical and barrier properties of polylactide films including antimicrobial additives.

Czasopismo: Materials Chemistry and Physics

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 230

Opis fizyczny: S. 299-307, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.matchemphys

Impact Factor: 3.408

Punktacja MNiSW: 70.000


9/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Rzymyszkiewicz Paweł, Kiedzik Łukasz, Żórawski Damian.

Tytuł oryginału: Innowacje w przemyśle sodowym.

Tytuł całości: I Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w przemyśle chemicznym", monografia / red. Anna Zalewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Izba Przemysłu Chemicznego : 2018

Opis fizyczny: S. 91-100, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Skrzatek Mateusz, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Potencjał energetyczny biomasy na gruntach ugorowanych i nieużytkach w Polsce.

Tytuł równoległy: Energy potential of biomass on uncultivated lands and fallows in Poland.

Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 21 nr 1

Opis fizyczny: S. 79-87, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.17512/ios

Punktacja MNiSW: 9.000


11/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Rzymyszkiewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Rozwój i stan przemysłu sodowego na świecie z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 97 nr 3

Opis fizyczny: S. 319-325, il., tab., wykr.

Uwagi: BIbliogr.

Uwagi: 10.15199/62

Impact Factor: 0.428

Punktacja MNiSW: 15.000


12/89


Autorzy: Iwański Paweł, Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu karbonizacji szlamu Ca-Mg na proces oczyszczania solanki metodą ługowo-sodową.

Tytuł równoległy: Study on impact of Ca-Mg slurry carbonization on brine purification process by the lye-sodium method.

Tytuł całości: Inżynieria środowiska - młodym okiem, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 33: Ekoinżynieria / pod red. Iwony Skoczko [et al.].

Adres wydawniczy: Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej : 2017

Opis fizyczny: S. 76-100, il., tab.

Seria: (Monografie / Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ;t. 33)

Punktacja MNiSW: 20.000


13/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Iwański Paweł, Rzymyszkiewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Technologie hydroenergetyczne : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 141 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 80.000


14/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Cichosz Marcin, Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Concrete (AAC) enriched with waste from semi dry flue gas desulfurization process.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 27


15/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Skrzatek Mateusz, Koziński Grzegorz, Rzymyszkiewicz Paweł, Pazderski Leszek, Cichosz Marcin, Plaskacz-Dziuba Marta, Iwański Paweł.

Tytuł oryginału: Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 200 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Cichosz Marcin, Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Proces produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego w warunkach przemysłowych.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 51


17/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na przebieg procesu tworzenia struktury tobermorytu.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 52


18/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Piechota Grzegorz, Iglińska Anna, Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: The study on the SWOT analysis of renewable energy sector on the example of the Pomorskie Voivodeship (Poland).

Czasopismo: Clean Technologies and Environmental Policy

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 18 no. 1

Opis fizyczny: S. 45-61, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10098

Impact Factor: 3.331

Punktacja MNiSW: 15.000


19/89


Autorzy: Kujawska Anna, Kujawski Jan, Bryjak Marek, Cichosz Marcin, Kujawski Wojciech.

Tytuł oryginału: Removal of volatile organic compounds from aqueous solutions applying thermally driven membrane processes. 2: Air gap membrane distillation.

Czasopismo: Journal of Membrane Science

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 499

Opis fizyczny: S. 245-256, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.memsci

Impact Factor: 6.035

Punktacja MNiSW: 45.000


20/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Iglińska Anna, Cichosz Marcin, Kujawski Wojciech, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Renewable energy production in the Łódzkie Voivodeship : the PEST analysis of the RES in the voivodeship and in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 58

Opis fizyczny: S. 737-750, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 8.050

Punktacja MNiSW: 45.000


21/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Kujawski Wojciech, Plaskacz-Dziuba Marta, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Helioenergy in Poland : current state, surveys and prospects.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 58

Opis fizyczny: S. 862-870, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 8.050

Punktacja MNiSW: 45.000


22/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Cichosz Marcin, Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Właściwości popiołów lotnych otrzymywanych w trakcie procesu spalania pyłu węglowego w paleniskach elektrowni i elektrociepłowni.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 55


23/89


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Filipiak-Szok Anna, Cichosz Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Spektrofotometria i spektrofluorymetria w analizie ilościowej neomycyny i amoksycyliny.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Grafforma Grzegorz Mazur] : 2015

Opis fizyczny: S. 509-512, tab.


24/89


Autorzy: Szłyk Edward, Cichosz Marcin, Filipiak-Szok Anna, Jastrzębska Aneta, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 234 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 231-232.


25/89


Autorzy: Filipiak-Szok Anna, Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Elemental analysis of medicinal herbs and dietary supplements.

Czasopismo: Analytical Letters

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 48 no. 16

Opis fizyczny: S. 2626-2638, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/00032719

Impact Factor: 1.088

Punktacja MNiSW: 15.000


26/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Iglińska Anna, Cichosz Marcin, Plaskacz-Dziuba Marta.

Tytuł oryginału: SWOT analysis of the renewable energy sector in Poland : case study of Wielkopolskie region.

Czasopismo: Journal of Power Technologies

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 95 no. 2

Opis fizyczny: S. 143-157, il., tab.

Punktacja MNiSW: 12.000


27/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Biogas production in Poland : current state, potential and perspectives.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 50

Opis fizyczny: S. 686-695, il.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 6.798

Punktacja MNiSW: 45.000


28/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Biogazownie rolnicze w Polsce : stan aktualny, potencjał, analiza SWOT.

Czasopismo: Rynek Energii

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (118)

Opis fizyczny: S. 93-101, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


29/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Technologie aeroenergetyczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 217, [1] s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Procedury badawcze podczas analizy pozostałości z odsiarczania spalin.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 15


31/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Dziuba Piotr.

Tytuł oryginału: Analiza fizykochemiczna odpadu z instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą z elektrociepłowni przemysłowej w Janikowie.

Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 38

Opis fizyczny: S. 91-105, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/89


Autorzy: Gołębiewski Marcin, Deja-Sikora Edyta, Cichosz Marcin, Tretyn Andrzej, Wróbel Borys.

Tytuł oryginału: 16S rDNA pyrosequencing analysis of bacterial community in heavy metals polluted soils.

Czasopismo: Microbial Ecology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 67 no. 3

Opis fizyczny: S. 635-647 + electronic suppl. material S. 1-16, tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s00248

Impact Factor: 2.973

Punktacja MNiSW: 35.000


33/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: The flue gas desulphurisation using mechanically activated lime waste.

Tytuł całości: Chemia jest w nas, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, 8-12 listopada 2013 r., Wiktorowo : książka abstraktów / [red. Marcin Saski, Bartosz Woźniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 89


34/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Zielińska Paulina, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Separation properties of sorbents based on limestone.

Tytuł całości: Separation science - theory and practice 2013, proceedings of the IInd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 9-13 June, 2013, Świeradów Zdrój, Poland / [eds. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W. Trochimczuk].

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2013

Opis fizyczny: S. 158


35/89


Autorzy: Szłyk Edward, Cichosz Marcin, Filipiak-Szok Anna, Jastrzębska Aneta, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 182 s., il.


36/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Ojczyk Grzegorz, Plaskacz-Dziuba Marta, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Technologie helioenergetyczne : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 164 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


37/89


Autorzy: Plaskacz-Dziuba Marta, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Instalacja półsuchego odsiarczania spalin na przykładzie instalacji w Janikowie.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 57


38/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz, Kujawski Wojciech, Plaskacz Marta.

Tytuł oryginału: Renewable energy production in the Zachodniopomorskie Voivodeship (Poland).

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 27

Opis fizyczny: S. 768-777, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 5.510

Punktacja MNiSW: 45.000


39/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Igliński Bartłomiej, Piechota Grzegorz, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Półilościowa analiza zawartości wybranych metali w materiałach polimerowych techniką WD-XRF.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 829-832, il., tab., wykr.


40/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Metoda analizy zawartości siarki(IV) i siarki(VI) w materiałach budowlanych techniką WD-XRF.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 825-828, tab., wykr.


41/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Ojczyk Grzegorz, Stańczak Monika, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Biomasa w energetyce : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 227 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


42/89


Autorzy: Plaskacz Marta, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Analiza fizykochemiczna i zastosowanie odpadu z instalacji odsiarczania spalin new integrated desulphurisation.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 35


43/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Kujawski Wojciech, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Geoenergy in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 16 no. 5

Opis fizyczny: S. 2545-2557, il., tab., wykr.

Impact Factor: 5.627

Punktacja MNiSW: 45.000


44/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Iglińska Anna, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz, Kujawski Wojciech.

Tytuł oryginału: Agricultural biogas plants in Poland : investment process, economical and environmental aspects, biogas potential.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 16 no. 7

Opis fizyczny: S. 4890-4900, il., tab., wykr.

Impact Factor: 5.627

Punktacja MNiSW: 45.000


45/89


Autorzy: Małecki Marek, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Autoclaved Aerated Concrete : proecological product in the building industry.

Tytuł całości: 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, "Securing a sustainable future" to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, Bydgoszcz, September 14-17, 2011 / [ed. Janusz Prusiński].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, University of Technology and Life Sciences Press : 2011

Opis fizyczny: S. 129-138, il., tab., wykr.


46/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz, Sęk Tomasz, Jeziorski Andrzej, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Heavy metal determination in leachate from Municipal Solid Waste Landfill by ICP/MS applying : Landfill-Franki overview.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 179-180


47/89


Autorzy: Filipiak-Szok Anna, Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Jakościowa i ilościowa analiza mikro- i makroelementów spiruliny oraz suplementów diety ją zawierających.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 195


48/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Kujawski Wojciech, Rubiński Tomasz, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Rozdzielanie mieszaniny H2O-BuOH metodą perwaporacji próżniowej na membranach uformowanych z PDMS.

Tytuł całości: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne : 2011

Opis fizyczny: S. 220-221


49/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Piechota Grzegorz, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Biodiesel production from rapeseed oil in Poland.

Tytuł całości: Advances in research and technology of rapeseed oil, monograph. Pt. 3 / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 211-218, il., tab.


50/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Maize silages methane fermentation process : determination of carbon to methane conversion coefficient by applying five parameters weibull equation.

Tytuł całości: Bioinnovation International Summit, Gdynia, Gdańsk, 21-22 October 2011.

Adres wydawniczy: Gdynia, PRO-SCIENCE Polska : 2011

Opis fizyczny: S. 27


51/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz, Majchrzak-Kucęba Izabela.

Tytuł oryginału: Determination of cation exchange capacity (CEC) of zeolite materials apply ion chromatography.

Tytuł całości: Chromatografia jonowa 2011, praca zbiorowa / pod red. Rajmunda Michalskiego.

Adres wydawniczy: Katowice, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka : 2011

Opis fizyczny: S. 217-220, tab.

Uwagi: Bibliogr.


52/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Piechota Grzegorz, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Determination of total sulfur concentration in complex organic matrix by WD-XRF method.

Tytuł całości: EUROanalysis 2011, 16th European Conference on Analytical Chemistry "Challenges in modern analytical chemistry", 11-15 September 2011, Belgrade, Serbia : abstracts.

Adres wydawniczy: Belgrade, [CongrExpo] : 2011

Opis fizyczny: EN78


53/89


Autorzy: Filipiak-Szok Anna, Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Jakościowa i ilościowa analiza składu pierwiastkowego jeżówki purpurowej oraz suplementów diety zawierających jeżówkę.

Tytuł całości: Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej", Gdańsk, 15-16 września 2011 r. / red. Marek Wesołowski.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdański uniwersytet Medyczny : 2011

Opis fizyczny: S. 82


54/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Technologie proekologiczne w przemyśle i energetyce : znaczenie dla gospodarki i środowiska : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 235 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


55/89


Autorzy: Piechota Grzegorz, Cichosz Marcin, Hagmann Manfred, Buczkowski Roman, Sęk Tomasz.

Tytuł oryginału: Volatile methylsiloxanes (VMS) as contamonations of landfill gas and biogas from treatment plant : determination and quantificaltion by GC/MS

Tytuł równoległy: Lotne metylosiloksany (VMS) obecne w biogazie pochodzenia składowiskowego oraz biogazie z oczyszczalni ścieków : analiza metodą GC-MS

Tytuł całości: VII Konferencja Naukowa "Chromatografia jonowa 2011", 27-28.04.2011 r., Katowice

Adres wydawniczy: [Katowice], [Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania] : 2011

Opis fizyczny: S. [1-17], il.

Uwagi: Prezentacja multimedialna


56/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Techniki pozyskiwania i wzbogacania biogazu.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 40

Opis fizyczny: S. 11-15, il.


57/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Iglińska Anna, Kujawski Wojciech, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Bioenergy in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 15 no. 6

Opis fizyczny: S. 2999-3007, il., tab.

Impact Factor: 6.018

Punktacja MNiSW: 45.000


58/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Filipiak Anna, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Determination of glycerol in oversedimentary fermentation liquid (OFL) by fluorometric method.

Tytuł całości: 7th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2010), September 29 - October 3, 2010, Mytilene, Lesvos, Greece, book of abstracts

Adres wydawniczy: [Athen, National and Kapodistrian University] : 2010

Opis fizyczny: S. 167


59/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Szmechtig-Gauden Ewa, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin, Dąbrowska Ewelina.

Tytuł oryginału: Aspekty zdrowotne w nowoczesnej technologii uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców regionu toruńskiego

Tytuł całości: Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka, starsi i młodsi - dziedzictwo mądrości : I konferencja naukowa, Słupsk, 14 października 2010 r. / red. Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński.

Adres wydawniczy: Słupsk, Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku : 2010

Opis fizyczny: S. 129-140, il.

Uwagi: Bibliogr.


60/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Piechota Grzegorz.

Tytuł oryginału: Technologie geoenergetyczne : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 169 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


61/89


Autorzy: Jastrzębska Aneta, Cichosz Marcin, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Simple and rapid determination of phosphorus in meat samples by WD-XRF method

Czasopismo: Journal of Analytical Chemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 65 no. 4

Opis fizyczny: S. 376-381

Impact Factor: 0.650

Punktacja MNiSW: 13.000


62/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Kujawski Wojciech, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Renewable energy in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Poland).

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 14 no. 4

Opis fizyczny: S. 1336-1341, il.

Impact Factor: 4.595

Punktacja MNiSW: 32.000


63/89


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Qualitative and quantitative metal analysis in selected herbs and diet supplements by EDX/EDS, WD-XRF with DETATA preconcentration and FAAS.

Tytuł całości: 3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food, Istituto superior di sanitá, Rome, Italy, April 1-3, 2009, abstract book / ed. by F. Cubadda [et al.].

Adres wydawniczy: [Roma], Istituto Superiore di Sanitá : 2009

Opis fizyczny: S. 80

Seria: (ISTISAN Congressi ;09/C2)


64/89


Autorzy: Piechota Grzegorz, Cichosz Marcin, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Determination of selected metals in hen eggs by spectral methods.

Tytuł całości: 3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food, Istituto superior di sanitá, Rome, Italy, April 1-3, 2009, abstract book / ed. by F. Cubadda [et al.].

Adres wydawniczy: [Roma], Istituto Superiore di Sanitá : 2009

Opis fizyczny: S. 82

Seria: (ISTISAN Congressi ;09/C2)


65/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Determination of selected heavy metals in maize : comparision between WD-XRF with DETATA preconcentration and flame atomic absorption spectrometry.

Tytuł całości: 3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food, Istituto superior di sanitá, Rome, Italy, April 1-3, 2009, abstract book / ed. by F. Cubadda [et al.].

Adres wydawniczy: [Roma], Istituto Superiore di Sanitá : 2009

Opis fizyczny: S. 79

Seria: (ISTISAN Congressi ;09/C2)


66/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Walczak Maciej, Buczkowski Roman, Sońdka Justyna.

Tytuł oryginału: Application of five-parameters Weibull equation for determination an average concentration of methane in biogas from corn silage in the periodic methane fermentation process.

Tytuł całości: 6th International Interdisciplinary meeting on bioanalysis, CECE 2009. November 5 - November 8, 2009, Pécs, Hungary, program and abstracts.

Adres wydawniczy: [Pécs], Universitas Quinqueecclesiensis : [2009]

Opis fizyczny: S. 42

Uwagi: a


67/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Walczak Maciej.

Tytuł oryginału: Evaluation of the carbon to methane conversion coefficient during the anaerobic fermentation process of selected maize silages.

Tytuł całości: 6th International Interdisciplinary meeting on bioanalysis, CECE 2009. November 5 - November 8, 2009, Pécs, Hungary, program and abstracts.

Adres wydawniczy: [Pécs], Universitas Quinqueecclesiensis : [2009]

Opis fizyczny: S. 43

Uwagi: a


68/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Współspalanie biomasy z paliwami tradycyjnymi w energetyce zawodowej.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna, Toruń, Włocławek 10. września 2009 r.

Adres wydawniczy: Włocławek, [s.n.] : 2009

Uwagi: Prezentacja na CD-ROM


69/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Technologie bioenergetyczne : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 318 s., il., w tym barw.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 12.000


70/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Jastrzębska Aneta, Kartal Aslihan A., Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: Multicomponent analysis of soya food samples by WD-XRF method.

Tytuł całości: 6th Aegean Analytical Chemistry Days, International Conference, Denizli, Turkey, 9-12 October, 2008 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Denizli, Pamukkale University : 2008

Opis fizyczny: S. 96


71/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Biodiesel from rapeseed oil : analysis and energetic evaluations.

Tytuł całości: Advances in analysis and technology of rapeseed oil, monograph / ed.: Edward Szłyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 131-137, il.


72/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim : monografia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 189 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 12.000


73/89


Autorzy: Kasikowski Tomasz, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Utilisation of synthetic soda-ash industry by-products.

Czasopismo: International Journal of Production Economics

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 112 no. 2

Opis fizyczny: S. 971-984, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.026

Punktacja MNiSW: 24.000


74/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Majek P..

Tytuł oryginału: Możliwości pozyskiwania metanu z kukurydzy twardej (zea mays var.indurata).

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 10-12 października 2007 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 121-135


75/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Dejewska Barbara, Foss Eugeniusz, Basiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Skojarzona produkcja bioetanolu i biomasy drożdżowej w przemyśle gorzelnianym.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 10-12 października 2007 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 347-365


76/89


Autorzy: Dejewska Barbara, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Zanieczyszczenia wody.

Tytuł całości: Przedmioty przyrodnicze dla Ziemi, XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 7-9 września 2007 : streszczenia prezentacji / pod red. Józefiny Turło.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2007

Opis fizyczny: S. 6


77/89


Autorzy: Iglińska Anna, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: The possibilities of obtaining biogas for motorization purposes in Kujawsko-Pomorskie voivodship.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2007

Szczegóły: Year 2007

Opis fizyczny: S. 1-4

Uwagi: XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18-22 wrzesień 2006.


78/89


Autorzy: Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Zastosowanie elektrodializy z membraną bipolarną w produkcji kwasu cytrynowego.

Tytuł równoległy: Use of electrodialysis with a bipolar membrane for production of citric acid.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 86 nr 11

Opis fizyczny: S. 1051-1055, il.

Impact Factor: 0.196

Punktacja MNiSW: 10.000


79/89


Autorzy: Kasikowski Tomasz, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin, Lemanowska Eliza.

Tytuł oryginału: Combined distiller waste utilisation and combustion gases desulphurisation method : the case study of soda-ash industry.

Czasopismo: Resources, Conservation and Recycling

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 51 no. 3

Opis fizyczny: S. 665-690


80/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Dejewska Barbara.

Tytuł oryginału: Industry target recovery of carbon dioxide using associated technology of biogas purification

Tytuł całości: Biomass, biogas, heat, electric and mechanical energy / ed. by Adam Małecki

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski : 2006

Opis fizyczny: S. 103-112


81/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Koter Stanisław, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: The production of citric acid using bipolar membrane

Tytuł całości: CHISA 2006 : 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic, summaries 5 : systems and technology

Adres wydawniczy: Praha, Process Engineering Publisher : 2006

Opis fizyczny: S. 1665


82/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej.

Tytuł oryginału: The hypothesis of conversion of nitrogen oxides and ammonia ions in alkaline solution leading to nitrogen.

Tytuł całości: CHISA 2006, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic : summaries 5 : systems and technology.

Adres wydawniczy: Praha, Process Engineering Publisher : 2006

Opis fizyczny: S. 1648

Uwagi: a


83/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Ott Zbigniew.

Tytuł oryginału: Skojarzone technologie oczyszczania biogazu z pozyskiwaniem ditlenku węgla na cele przemysłowe.

Tytuł całości: Natura, odnawialne źródła energii / pod red. Adama Małeckiego.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi : 2006

Opis fizyczny: S. 81-90, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Kasikowski Tomasz, Dejewska Barbara.

Tytuł oryginału: Skojarzona technologia neutralizacji strumieni odpadowych w przemyśle sodowym

Tytuł całości: Ochrona powietrza atmosferycznego, osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle / praca zbiorowa pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery : 2006

Opis fizyczny: S. 27-30


85/89


Autorzy: Iglińska Anna, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Możliwości pozyskania biogazu na cele motoryzacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Rocznik: 2006

Opis fizyczny: S. 212 S8-P68


86/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman.

Tytuł oryginału: Skojarzone technologie wzbogacania biogazu z wykorzystaniem ditlenku węgla na cele przemysłowe

Tytuł całości: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006 / [zespół red. Jacek Namieśnik et al.].

Rocznik: 2006

Opis fizyczny: S. 212 S8-P67


87/89


Autorzy: Cichosz Marcin, Buczkowski Roman, Igliński Bartłomiej.

Tytuł oryginału: Biopaliwa a ochrona środowiska.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 19-21 października 2005 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 419-426, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


88/89


Autorzy: Dunajski Marek, Buczkowski Roman, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie modyfikatora Ekopure w procesie spalania paliw stałych i ciekłych.

Tytuł całości: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 19-21 października 2005 r. / pod red. Romana Buczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 413-417, il.

Uwagi: Bibliogr.


89/89


Autorzy: Igliński Bartłomiej, Buczkowski Roman, Dejewska Barbara, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Citric acid mass crystallization by sodium citrate electrodialysis.

Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 139-142

Uwagi: Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry Poznań 18-22, 2005.

Uwagi: a