Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Adriana Wróbel-Kaszanek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/22


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Weidner Ewelina, Drużyński Sebastian, Ciesielczyk Filip, Kiełkowska Urszula, Wróbel-Kaszanek Adriana, Jesionowski Teofil.

Tytuł oryginału: Lanthanum enriched TiO2-ZrO2 hybrid material with tailored physicochemical properties dedicated to separation of lithium and cobalt(II) raising from the hydrometallurgical stage of the recycling process of lithium-ion batteries.

Czasopismo: Hydrometallurgy

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 197

Opis fizyczny: Art. no. 105448 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.hydromet

Impact Factor: 4.156

Punktacja MNiSW: 140.000


2/22


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie azotanu potasu w procesie utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 22


3/22


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Otrzymanie węglanu wapnia z płynów odpadowych metody Solvay'a w obecności Rokafenolu N6.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 66


4/22


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Equilibrium study in the KNO3 + NH4NO3 + H2O system at temperatures from 293.15 to 323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 2

Opis fizyczny: S. 784-790, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


5/22


Autorzy: Drużyński Sebastian, Wróbel-Kaszanek Adriana, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula.

Tytuł oryginału: Studies on mutual solubility of salts in the NH4HCO3-(NH4)2 SO4-H2O system.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 8

Opis fizyczny: S. 3457-3464, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


6/22


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Wróbel-Kaszanek Adriana.

Tytuł oryginału: Solubility, density, and viscosity data for the KVO3 + Fe(VO3)3 + H2O system from (293.15 to 323.15) K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 9

Opis fizyczny: S. 4084-4094, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


7/22


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów na właściwości fizykochemiczne strącanego węglanu wapnia.

Tytuł całości: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku, księga abstraktów / oprac. red. Ewa Głowińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 171


8/22


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zastosowanie KVO3 w procesie utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS.

Tytuł całości: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku, księga abstraktów / oprac. red. Ewa Głowińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 77


9/22


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Grzesiak Piotr, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Method of utilization of the spent vanadium catalyst.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-7, tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/pjct

Impact Factor: 0.975

Punktacja MNiSW: 15.000


10/22


Autorzy: Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Modyfikacja metody soda-chlor-saletra, jako alternatywy dla procesu Solvay'a.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 7 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2017

Opis fizyczny: S. 153-172, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/22


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula.

Tytuł oryginału: Solid liquid equilibria studies in the KVO3-KNO3-H2O system in the temperature range 293.15-323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 62 no. 11

Opis fizyczny: S. 3802-3806, tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.196

Punktacja MNiSW: 30.000


12/22


Autorzy: Wróbel Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metawanadanu potasu do utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 149


13/22


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z zastosowaniem płynów odpadowych z metody Solvay'a.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 159


14/22


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z zagospodarowaniem odpadów z przemysłu sodowego.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 170


15/22


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Utylizacja ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 68


16/22


Autorzy: Wróbel Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Czy możliwa jest bezodpadowa produkcja sody?

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 29


17/22


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z zastosowaniem płynów odpadowych z metody Solvay'a oraz roztworu metkrzemianu sodu.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 27


18/22


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z wykorzystaniem płynu podestylacyjnego z metody Solvay'a.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P6


19/22


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław, Wróbel Adriana, Trypuć Mieczysław.

Tytuł oryginału: Wpływ temperatury na rozpuszczalność K2SO4 i Fe2(SO4)3 w roztworach wodnych.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P7


20/22


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Utylizacja ługu pofiltracyjnego z produkcji sody metodą SCS.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P5


21/22


Autorzy: Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Wróbel Adriana, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Równowaga fazowa w układzie (NH4)2So4-CaSO4-H2O.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P4


22/22


Autorzy: Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Szalla Aleksandra, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Solubility in the reciprocal quaternary K+-Na+-SO42--VO3--H2O system at (293.15 and 313.15) K.

Czasopismo: Fluid Phase Equilibria

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 404

Opis fizyczny: S. 75-80, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.fluid

Impact Factor: 1.846

Punktacja MNiSW: 30.000