Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Sebastian Drużyński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/55


Autorzy: Kurzawa Marzanna, Kiełkowska Urszula, Cichosz Marcin, Drużyński Sebastian, Szczepańska Patrycja.

Tytuł oryginału: Analiza zawartości wybranych składników w kakao różnego pochodzenia.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 280-283, wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kurzawa Marzanna, Cichosz Marcin, Drużyński Sebastian, Gimel Patrycja.

Tytuł oryginału: Analiza zawartości metali ciężkich w wybranych warzywach i owocach.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 284-287, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Szłyk Edward.

Tytuł oryginału: New separation material obtained from waste rapeseed cake for copper(II) and zinc(II) removal from the industrial wastewater.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 10

Opis fizyczny: Art. no. 2566 S. 1-20, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


4/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Weidner Ewelina, Drużyński Sebastian, Ciesielczyk Filip, Kiełkowska Urszula, Wróbel-Kaszanek Adriana, Jesionowski Teofil.

Tytuł oryginału: Lanthanum enriched TiO2-ZrO2 hybrid material with tailored physicochemical properties dedicated to separation of lithium and cobalt(II) raising from the hydrometallurgical stage of the recycling process of lithium-ion batteries.

Czasopismo: Hydrometallurgy

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 197

Opis fizyczny: Art. no. 105448 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.hydromet

Impact Factor: 4.156

Punktacja MNiSW: 140.000


5/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Cichosz Marcin, Kurzawa Marzanna, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Analiza mikro- i makroelementów w wybranych suplementach diety.

Tytuł całości: Nauka i przemysł, metody spektroskopowe w praktyce : nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 708-711, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/55


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie azotanu potasu w procesie utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 22


7/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Cichosz Marcin.

Tytuł oryginału: Otrzymanie węglanu wapnia z płynów odpadowych metody Solvay'a w obecności Rokafenolu N6.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 66


8/55


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Equilibrium study in the KNO3 + NH4NO3 + H2O system at temperatures from 293.15 to 323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 2

Opis fizyczny: S. 784-790, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


9/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Wróbel-Kaszanek Adriana, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula.

Tytuł oryginału: Studies on mutual solubility of salts in the NH4HCO3-(NH4)2 SO4-H2O system.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 8

Opis fizyczny: S. 3457-3464, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


10/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Wróbel-Kaszanek Adriana.

Tytuł oryginału: Solubility, density, and viscosity data for the KVO3 + Fe(VO3)3 + H2O system from (293.15 to 323.15) K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 64 no. 9

Opis fizyczny: S. 4084-4094, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.369

Punktacja MNiSW: 70.000


11/55


Autorzy: Wróbel-Kaszanek Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zastosowanie KVO3 w procesie utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS.

Tytuł całości: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku, księga abstraktów / oprac. red. Ewa Głowińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 77


12/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Wróbel-Kaszanek Adriana, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wpływ inhibitorów na właściwości fizykochemiczne strącanego węglanu wapnia.

Tytuł całości: IX. Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku, księga abstraktów / oprac. red. Ewa Głowińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2018

Opis fizyczny: S. 171


13/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Trypuć Mieczysław, Grzesiak Piotr.

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania mocznika w celu poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych na przykładzie wybranych technologii.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 8 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2018

Opis fizyczny: S. 135-167, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Grzesiak Piotr, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Method of utilization of the spent vanadium catalyst.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-7, tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/pjct

Impact Factor: 0.975

Punktacja MNiSW: 15.000


15/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Modyfikacja metody soda-chlor-saletra, jako alternatywy dla procesu Solvay'a.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 7 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2017

Opis fizyczny: S. 153-172, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Grzesiak Piotr.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik membranowych do separacji jonów wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 7 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2017

Opis fizyczny: S. 221-237, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/55


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula.

Tytuł oryginału: Solid liquid equilibria studies in the KVO3-KNO3-H2O system in the temperature range 293.15-323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 62 no. 11

Opis fizyczny: S. 3802-3806, tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/acs.jced

Impact Factor: 2.196

Punktacja MNiSW: 30.000


18/55


Autorzy: Wróbel Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie metawanadanu potasu do utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 149


19/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Strącanie węglanu wapnia z rozcieńczonych płynów odpadowych metody Solvay'a w temperaturze 323K.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 6 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2016

Opis fizyczny: S. 357-377, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/55


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Utylizacja ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 68


21/55


Autorzy: Wróbel Adriana, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Czy możliwa jest bezodpadowa produkcja sody?

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 29


22/55


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z zastosowaniem płynów odpadowych z metody Solvay'a oraz roztworu metkrzemianu sodu.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 27


23/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu.

Tytuł równoległy: Precipitation of calcium carbonate from waste distillation residue and sodium bicarbonate solution in presence of disodium versenate.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 95 nr 9

Opis fizyczny: S. 1705-1708, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.15199/62

Impact Factor: 0.385

Punktacja MNiSW: 15.000


24/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Wróbel Adriana, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Równowaga fazowa w układzie (NH4)2So4-CaSO4-H2O.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P4


25/55


Autorzy: Kuchnicki Przemysław, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z wykorzystaniem płynu podestylacyjnego z metody Solvay'a.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P6


26/55


Autorzy: Wróbel Adriana, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Kuchnicki Przemysław.

Tytuł oryginału: Utylizacja ługu pofiltracyjnego z produkcji sody metodą SCS.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P5


27/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Kuchnicki Przemysław, Wróbel Adriana, Trypuć Mieczysław.

Tytuł oryginału: Wpływ temperatury na rozpuszczalność K2SO4 i Fe2(SO4)3 w roztworach wodnych.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P7


28/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian, Trypuć Mieczysław.

Tytuł oryginału: Separacja wanadu z roztworów po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego w środowisku alkalicznym.

Tytuł całości: 8. Kongres Technologii chemicznej "Surowce-energia-materiały", Rzeszów, 30 sierpnia - 4 września 2015, materiały kongresowe, program.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Politechnika Rzeszowska : 2015

Opis fizyczny: S5-P14


29/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Szalla Aleksandra, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Solubility in the reciprocal quaternary K+-Na+-SO42--VO3--H2O system at (293.15 and 313.15) K.

Czasopismo: Fluid Phase Equilibria

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 404

Opis fizyczny: S. 75-80, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.fluid

Impact Factor: 1.846

Punktacja MNiSW: 30.000


30/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Phase diagram for the Na2SO4 + KVO3 + NaVO3 + K2SO4 + H2O system at 303.15 K and 323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 60 no. 6

Opis fizyczny: S. 1715-1721, tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/je

Impact Factor: 1.835

Punktacja MNiSW: 30.000


31/55


Autorzy: Werengowska-Ciećwierz Karolina M., Wiśniewski Marek, Terzyk Artur P., Gurtowska Natalia, Olkowska Joanna, Kloskowski Tomasz, Drewa Tomasz, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Nanotube-mediated efficiency of cisplatin anticancer therapy.

Czasopismo: Carbon

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 70

Opis fizyczny: S. 46-58, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.carbon

Impact Factor: 6.196

Punktacja MNiSW: 40.000


32/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Investigations on the solubility, density and viscosity in the NaVO3 + Na2SO4 + H2O system from 293.15 K to 323.15 K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 59 no. 5

Opis fizyczny: S. 1468-1475, tab., wykr.

Uwagi: 10.1021/je

Impact Factor: 2.037

Punktacja MNiSW: 30.000


33/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Białowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: The use of ion exchange in the recovery of vanadium from the mass of a spent catalyst used in the oxidation of SO2 to SO3.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 16 no. 2

Opis fizyczny: S. 69-73, tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/pjct

Impact Factor: 0.536

Punktacja MNiSW: 15.000


34/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Białowicz Katarzyna, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Leaching of vanadium(V) from the mixture after potassium metavanadate synthesis based on KCl and spent vanadium catalyst.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 15 no. 4

Opis fizyczny: S. 33-35, tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/pjct

Impact Factor: 0.474

Punktacja MNiSW: 15.000


35/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Trypuć Mieczysław, Kiełkowska Urszula.

Tytuł oryginału: Utilization of the post-filtration lye from the soda-chlorine-saltpetre method of soda production.

Tytuł całości: Waste Recycling XV, Recyklace Odpadů : International Conference, Kraków, 29-30 September 2011 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [Cracow, University of Technology] : 2011

Opis fizyczny: S. 33


36/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Solubility in the reciprocal quaternary NH4+-Na+-NO3--VO3--H2O system at (313 and 323) K.

Czasopismo: Journal of Chemical and Engineering Data

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 56 no. 6

Opis fizyczny: S. 2919-2926, wykr.

Impact Factor: 1.693

Punktacja MNiSW: 35.000


37/55


Autorzy: Drużyński Sebastian, Trypuć Mieczysław, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Utilization of the post-filtration lye from the soda-chlorine-saltpetre method of soda production.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 13 no. 4

Opis fizyczny: S. 53-56, tab., wykr.

Impact Factor: 0.337

Punktacja MNiSW: 15.000


38/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Określenie optymalnego czasu prowadzenia precypitacji metawanadanu(V) amonu z ługu pofiltracyjnego pochodzącego z metody soda-chlor-saletra.

Tytuł całości: VI Kongres Technologii Chemicznej, 21-25 czerwca 2009 r., Warszawa, materiały kongresowe. T. 2.

Adres wydawniczy: Gliwice, Zakład Wydawniczy CHEMPRESS SITPChem : 2009

Opis fizyczny: S. 161-162

Seria: (Chemik. Suplement ;6)


39/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sposób utylizacji ługu pofiltracyjnego z produkcji sody metodą soda-chlor-saletra.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 37 nr 4

Opis fizyczny: S. 8-9


40/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Investigation of mutual solubility in the NH4VO3-NH4NO3-H2O system.

Czasopismo: Industrial and Engineering Chemistry Research

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 48 no. 10

Opis fizyczny: S. 5058-5063, tab., wykr.

Impact Factor: 1.758

Punktacja MNiSW: 24.000


41/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Phase diagram for the NH4NO3 + NaVO3 + NH4VO3 + NaNO3 + H2O system at 293 and 303 K.

Czasopismo: Industrial and Engineering Chemistry Research

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 48 no. 15

Opis fizyczny: S. 6937-6942, tab., wykr.

Impact Factor: 1.758

Punktacja MNiSW: 24.000


42/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Optymalne parametry precypitacji metawanadanu amonu z ługu pofiltracyjnego pochodzącego z otrzymywania sody z azotanu sodu.

Tytuł równoległy: Optimum conditions of ammonium metavanadate precipitation from the post-filtration lye from the sodium nitrate-based production of soda ash.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 88 nr 6

Opis fizyczny: S. 722-727, tab., wykr.

Impact Factor: 0.332

Punktacja MNiSW: 15.000


43/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Białowicz Katarzyna, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Grobela Marcin.

Tytuł oryginału: Ekstrakcja związków potasu ze zużytego katalizatora wanadowego.

Tytuł całości: Kwas siarkowy, nowe możliwości / pod red. Piotra Grzesiaka, Grzegorza Schroedera i Stefana Pruszyńskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Ochrony Roślin PIB : 2008

Opis fizyczny: S. 305-310, tab., wykr.


44/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie zużytego katalizatora wanadowego do utylizacji ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: Kwas siarkowy, nowe możliwości / pod red. Piotra Grzesiaka, Grzegorza Schroedera i Stefana Pruszyńskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Ochrony Roślin PIB : 2008

Opis fizyczny: S. 327-332, tab.

Uwagi: Bibliogr.


45/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Białowicz Katarzyna, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: The influence of pH of leaching solutions and addition of peroxide hydrogen on the recovery ratio of compounds from the used vanadium catalyst with the urea solutions.

Tytuł całości: Waste Recycling XII, Recyklace Odpadů : International Conference, Kraków, 20-22.11.2008 : book of abstracts / ed. Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela.

Adres wydawniczy: [Cracow, University of Technology] : 2008

Opis fizyczny: S. 57


46/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Solubility in the NH4NO3 + NaNO3 + H2O system.

Czasopismo: Industrial and Engineering Chemistry Research

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 47 no. 10

Opis fizyczny: S. 3767-3770, tab., wykr.

Impact Factor: 1.895

Punktacja MNiSW: 24.000


47/55


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Trypuć Mieczysław, Białowicz Katarzyna, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: The influence of leaching solution pH and addition of peroxide hydrogen on the recovery of some components from the used vanadium catalyst with urea solutions.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 10 no. 4

Opis fizyczny: S. 34-36

Punktacja MNiSW: 6.000


48/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Plotting of the solubility isotherm for the NH4NO3 + NaVO3 + H2O system.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 10 no. 4

Opis fizyczny: S. 11-14, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


49/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Utylizacja zużytych mas kontaktowych pochodzących z węzła utleniania tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI).

Tytuł całości: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie, VII konferencja, Międzyzdroje, 12-15.06.2007 : (streszczenia).

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 59


50/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Wpływ mocznika na zmiany stężenia KHCO3 i NH4VO3 w układzie KHCO3 + NH4VO3 + H2O.

Tytuł całości: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie, VII konferencja, Międzyzdroje, 12-15.06.2007 : (streszczenia).

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 145


51/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Utylizacja ługu pofiltracyjnego z metody SCS produkcji sody.

Tytuł całości: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie, VII konferencja, Międzyzdroje, 12-15.06.2007 : (streszczenia).

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 142


52/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Investigation of the solubility in the NaVO3-NaNO3-H2O system.

Czasopismo: Industrial and Engineering Chemistry Research

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 46 no. 9

Opis fizyczny: S. 2688-2692, tab., wykr.

Impact Factor: 1.749

Punktacja MNiSW: 24.000


53/55


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: The influence of urea on the KHCO3 and NH4VO3 solubility in the KHCO3 + H2O system.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 9 no. 2

Opis fizyczny: S. 23-26, wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Drużyński Sebastian.

Tytuł oryginału: Utilization of used contact masses from the oxidation state of sulfur(IV) oxide to sulfur(VI) oxide.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 9 no. 3

Opis fizyczny: S. 26-28, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


55/55


Autorzy: Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Mazurek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Utilization of the post-filtration lye from the SCS method of soda production.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 9 no. 4

Opis fizyczny: S. 59-62, rys., tab.

Punktacja MNiSW: 6.000