Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Aleksandra Szalla

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Mazurek Krzysztof, Grzesiak Piotr, Drużyński Sebastian, Kiełkowska Urszula, Wróbel Adriana, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Method of utilization of the spent vanadium catalyst.

Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 20 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-7, tab., wykr.

Uwagi: 10.2478/pjct

Impact Factor: 0.975

Punktacja MNiSW: 15.000


2/31


Autorzy: Kiełkowska Urszula, Kuchnicki Przemysław, Mazurek Krzysztof, Drużyński Sebastian, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Strącanie węglanu wapnia z rozcieńczonych płynów odpadowych metody Solvay'a w temperaturze 323K.

Tytuł całości: Środowisko i przemysł. T. 6 / red. Grzegorz Schroeder, Piotr Grzesiak.

Adres wydawniczy: [Kostrzyn], Cursiva : 2016

Opis fizyczny: S. 357-377, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


3/31


Autorzy: Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof, Kiełkowska Urszula, Szalla Aleksandra, Wróbel Adriana.

Tytuł oryginału: Solubility in the reciprocal quaternary K+-Na+-SO42--VO3--H2O system at (293.15 and 313.15) K.

Czasopismo: Fluid Phase Equilibria

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 404

Opis fizyczny: S. 75-80, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.fluid

Impact Factor: 1.846

Punktacja MNiSW: 30.000


4/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Gałka Piotr, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Atomic force microscopy studies of poly(methyl methacrylate) doped with photoinitiator.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 123 no. 4

Opis fizyczny: S. 2458-2466

Impact Factor: 1.395

Punktacja MNiSW: 25.000


5/31


Autorzy: Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Kompozyty poli(metakrylanu metylu) z montmorylonitem.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2009 : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2009

Opis fizyczny: S. 249-252, streszcz. ang.


6/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The properties and photostability of poly(acrylic acid)/poly(ethylene glycol) blends.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s., tab., wykr.


7/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Felczak Agnieszka, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Studies of photochemical transformations in polystyrene and styrene-maleic anhydride copolymer

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 93 no. 7

Opis fizyczny: S. 1259-1266, tab., wykr.

Impact Factor: 2.320

Punktacja MNiSW: 24.000


8/31


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Odporność fotochemiczna wybranych preparatów stosowanych w konserwacji zabytków.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 264-268, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Kowalonek J., Szalla A.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


9/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na mieszaniny polimerów rozpuszczalnych w wodzie.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 202-206, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Szalla A.: 6; Kaczmarek H.: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


10/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Photochemical transformation in poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 180 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 46-53, wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.098

Punktacja MNiSW: 20.000


11/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes

Tytuł całości: Current and future trends in polymeric materials, 23rd Discussion Conference of P.M.M., Prague, 26-30 June 2005 : programme booklet

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry. Academy of Sciences of the Czech Republic : 2005

Opis fizyczny: PC 40


12/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Świątek Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wpływ małej dawki promieniowania γ na stabilność fotochemiczną polimerów.

Tytuł całości: XLVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 12-17. IX. 2004, materiały zjazdowe. T. 3.

Adres wydawniczy: [Wrocław, s.n.] : 2004

Opis fizyczny: S. 963


13/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 560-565, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


14/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Chaberska Hanna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Changes of surface morphology in UV-irradiated poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) blends.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.

Uwagi: Bibliogr.


15/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Świątek Małgorzata, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Fotodegradation of poly(acrylic acid)/poly(ethylene oxide) complexes.

Tytuł całości: International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science (AFPS 2002), benedettine conference hall S. Paolo a Ripa d'Arno 16, 56125, Pisa, Italy, September 11-13, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 91


16/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Podgórski Andrzej.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na kompleksy polimerowe.

Tytuł całości: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 9-13 września, Kraków 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Vacat : 2002

Opis fizyczny: S. 682


17/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Ołdak Dagmara, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Networks of photocrosslinked poly(meth)acrylates in linear poly(vinyl chloride).

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 86 no. 14

Opis fizyczny: S. 3725-3734, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/app

Impact Factor: 0.927

Punktacja MNiSW: 10.000


18/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 507-510

Opis fizyczny: S. 883-888, tab., wykr.

Impact Factor: 2.140

Punktacja MNiSW: 20.000


19/31


Autorzy: Kaczmarek Anna, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air- plasma or UV- irradiation.

Tytuł całości: 2-th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 : europhysocs conference abstracts / eds. M. Szymonski, P. Czuba, F. Krok.

Adres wydawniczy: Kraków, [s.n.] : 2001

Opis fizyczny: S. 122


20/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface modification of thin polymeric films by air-plasma or UV-irradiation.

Tytuł całości: 20th European Conference on Surface Science, Kraków, Poland, September 4-7, 2001 / eds.: M. Szymonski, P. Czyba, F Krok.

Adres wydawniczy: [S.l.], European Physical Society : 2001

Opis fizyczny: S. 122

Seria: (Europhysics Conference Abstracts ;vol. 25J)


21/31


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marek, Świątek Małgorzata, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The properties of collagen/synthetic polymer blends.

Tytuł całości: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration, 15th to 25th October, 2001, Alvor, Algarve, Porugal : abstracts.

Adres wydawniczy: Alvor, [s.n.] : 2001

Opis fizyczny: S. 20


22/31


Autorzy: Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszaniny poli(chlorku winylu) z poli(tlenkiem etylenu).

Tytuł całości: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Katowice, 9-13 września 2001, materiały zjazdowe.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 2001

Opis fizyczny: S13-P25


23/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photo-oxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 73 no. 3

Opis fizyczny: S. 437-441, wykr.

Impact Factor: 0.905

Punktacja MNiSW: 10.000


24/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Szalla Aleksandra, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Study of poly(acrylic acid)-poly(vinylpyrrolidone) complexes and their photostability.

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 42

Opis fizyczny: S. 6057-6069, tab., wykr.

Impact Factor: 1.681

Punktacja MNiSW: 16.000


25/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: The influence of transition metal salts on photooxidative degradation of poly(ethylene oxide).

Tytuł całości: 1st International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2000, 3-7. September, 2000, Palermo, Italy.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2000

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Bibliogr.


26/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Sionkowska Alina, Świątek Małgorzata, Szalla Aleksandra, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: The influence of low- and high molecular weght substances on the photochemical destruction of polymers.

Tytuł całości: World Polymer Congress IUPAC MACRO 2000, 38th Macromolecular IUPAC Symposium, Warsaw, Poland, 9-14 July 2000 : book of abstracts, vol. 2.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Warsaw University of Technology : [2000]

Opis fizyczny: S. 676

Uwagi: Bibliogr.


27/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Accelerated degradation of polymers.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 354

Opis fizyczny: S. 421-425

Uwagi: Proceedings of the 5th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials. Part II of II. Poznan, Poland, June 21-25, 1999 / guest ed. P. Prasad, F. Kajzar, R. Kozlowski.

Impact Factor: 0.885

Punktacja MNiSW: 10.000


28/31


Autorzy: Sionkowska Alina, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zastosowanie metod spektrometrycznych w badaniach stabilności fotochemicznej biopolimerów.

Tytuł całości: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999. Cz. 1, I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z Realizacji Grantów KBN w Zakresie Nauk Chemicznych, Rzeszów, 7-8 września 1999. Cz. 2 / [kom. nauk. Stanisław Kopacz et al.].

Adres wydawniczy: [Łańcut, Zakład Poligraficzny "TECHGRAF"] : 1999

Opis fizyczny: S. S-5, P-52


29/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Badanie wpływu promieniowania UV na PVP.

Tytuł całości: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6-10 września 1999. Cz. 1, I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z Realizacji Grantów KBN w Zakresie Nauk Chemicznych, Rzeszów, 7-8 września 1999. Cz. 2 / [kom. nauk. Stanisław Kopacz et al.].

Adres wydawniczy: [Łańcut, Zakład Poligraficzny "TECHGRAF"] : 1999

Opis fizyczny: S. 117


30/31


Autorzy: Kaczmarek Halina, Kamińska Alina, Kowalonek Jolanta, Szalla Aleksandra.

Tytuł oryginału: Changes of poly(ethylene oxide) photostability by doping with nickel(II) chloride.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 128

Opis fizyczny: S. 121-127, tab., wykr.

Impact Factor: 1.034

Punktacja MNiSW: 12.000


31/31


Autorzy: Szalla Aleksandra, Kaczmarek Halina, Kamińska Alina.

Tytuł oryginału: Fotodegradacja mieszanin poli(kwasu akrylowego) z poli(winylo pirolidonem).

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 21

Opis fizyczny: S. 260

Uwagi: Tytuł tomu: Modyfikacja polimerów : materiały XIV Konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999.