Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Technologii Chemicznej

Katedra Technologii Chemicznej została utworzona w 1946 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą katedry oraz pierwszym jej kierownikiem był prof. Ernest Pischinger. W późniejszych latach katedrą kierowali: prof. Henryk Koneczny i prof. Mieczysław Trypuć. Obecnie katedrą kieruje dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK. W katedrze zatrudnionych jest siedmiu pracowników naukowo – dydaktycznych i dwóch pracowników inżynieryjno – technicznych.

Prowadzone badania koncentrują się w obszarze związanym z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu nieorganicznego, a szczególnie odpadów powstających w przemyśle sodowym, kwasu fosforowego(V) i siarkowego(VI) oraz w obszarze fizykochemii roztworów nasyconych w układach wieloskładnikowych.