Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Spektroskopia w podczerwieni (IR)

Spektroskopia w podczerwieni znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obszarze badań naukowych jak i w przemyśle. Jest to bardzo prosta, szybka i nieniszcząca technika pomiaru polegająca na badaniu absorpcji promieniowania podczerwonego przez analizowaną próbkę. Metoda ta pozwala m.in na identyfikację grup funkcyjnych występujących w badanej substancji, wykrywanie zanieczyszczeń, śledzenie przebiegu reakcji.

Prezentacja metody (569 KB)

Wyposażenie pracowni:

Pracownia wyposażona jest w próżniowy spektrometr FT-IR Vertex 70V z mikroskopem Hyperion 1000 firmy Bruker Optik.

Podstawowe parametry i możliwości pomiarowe aparatu Vertex 70V:

  • możliwość pracy pod ciśnieniem poniżej 2mbar lub pod ciśnieniem atmosferycznym
  • zakres pomiarowy 6000-30cm-1
  • możliwość pomiaru wykonanego różnymi trybami:

-transmisyjnym

-refleksyjnym-przystawka ATR,  jednoodbiciowa, diamentowa

-refleksyjnym-przystawka refleksyjna o komputerowo regulowanym kącie w zakresie 13-83 stopni

  • przystawka TGA-IR wyposażona w kuwetę gazową, termostatowaną w zakresie 20-200oC oraz własny detektor wąskopasmowy MCT

Podstawowe parametry i możliwości pomiarowe mikroskopu IR Hyperion 1000

  • obiektyw IR 15x oraz obiektyw obserwacyjny, szklany 4x
  • układ do pomiarów i obserwacji w trybie transmisyjnym i refleksyjnym
  • zakres pomiarowy 4000-650cm-1
  • kamera video z prezentacją obrazu na ekranie komputera

Wyposażenie dodatkowe:

  • Prasa hydrauliczna
  • Pastylkarka

Opłaty za wykonanie analiz uzgadniane są indywidualnie w zależności od cech próbki, konieczności specjalnego przygotowania próbki do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
mgr Klaudią Wesołowską
tel: (56) 611-43-10
e-mail: klaudia.wesolowska@umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

zlecenie IR (505 KB)