Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wyniki online

Istnieje możliwość umieszczania Państwa wyników w usłudze archiwizacji i wymiany plików.
PIONIER BOX jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Pozwala na bezpieczne przechowywanie wyników badań naukowych, jak i na ich wymianę z innymi użytkownikami.

Chęć skorzystania z tej opcji należy zgłosić w trakcie zlecania badań i ustalić szczegóły z Pracownikiem PAI.
Uwaga. Nie wszystkie Pracownie PAI są obecnie przygotowane do tej usługi.

Linki do wyników online i pomocy: