Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Spektroskopia Ramana

Ramanowski, konfokalny, spektrometr dyspersyjny Senterra firmy Bruker Optik wyposażony w kamerę video umożliwiającą rejestracje miejsca wykonywania pomiaru oraz zmotoryzowany stolik poruszający się w płaszczyznach xyz pozwalający na wykonywanie map ramanowskich.

Podstawowe parametry aparatu:

  • obiektywy mikroskopowe o powiększeniu 20x i 50x
  • maksymalna wysokość próbki 1,5 cm (wymiar osi z)
  • zakres spektralny: dla linii 785nm 90-3500cm-1 moc w zakresie 1-100mW i dla linii 532nm 50-4400cm-1 moc w zakresie 0.20 do 20mW
  • detektor CCD chłodzony termoelektrycznie

Zastosowanie:

  • inżynieria materiałowa: polimery, papier, kompozyty, katalizatory, nanorurki węglowe, grafen
  • farmaceutyki: polimorfizm, testowanie preparatów
  • chemikalia włącznie z bio- i petrochemicznymi: identyfikacja, analiza zanieczyszczeń
  • i inne.

Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: cech próbki i jej liczby, konieczności specjalnego przygotowania próbki do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 
mgr Aleksandrą Cyganiuk
tel: (56) 611-48-32
e-mail: acyganiuk@umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

zlecenie-Raman (259 KB)