Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Pracownia dysponuje spektrometrami:
Bruker Avance III 700 MHz

  • sonda 5 mm (BBO oraz BBI) dla roztworów 1H, 19F i 31P – 109Ag.
  • przystawka temperaturowa BCU Xtreme zakres pracy -40 – +40 oC
  • przystawka w zakresie niskich temperatur do -120 oC
  • dwie sondy szerokopasmowe CPMAS w zakresie 109Ag – 31P do otrzymywania widm w ciele stałym, w rotorach 3,2 mm z rotacją do 18 kHz

Bruker Avance III 400 MHz

  • sonda 5 mm (BBO) dla roztworów 1H, 19F – 109Ag. Możemy wykonywać widma 1H z odprzęganiem od fluoru oraz widma 19F z odprzęganiem od wodoru
  • przystawka temperaturowa BCU Xtreme zakres pracy -40 – +40 oC

Bruker 300 MHz

  • sonda 5 mm dla roztworów 1H i 13C
  • sonda szerokopasmowa CPMAS w zakresie 2D – 31P do otrzymywania widm w ciele stałym, w rotorach 7 mm z rotacją do 4,0 kHz

Wykonujemy widma jedno i dwuwymiarowe korzystając ze standardowych sekwencji programowych. Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu widm następujących pierwiastków w roztworach:

1H, 11B, 13C, 15N, 17O, 19F, 23Na, 29Si, 31P, 35Cl, 49Ti, 59Co, 63Cu, 69Ga, 77Se, 195Pt

oraz 13C,  11B, 15N, 23Na, 27Al, 29Si, 31P w ciele stałym.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
mgr Martą Ćwiklińską
email: mcwiklinska@chem.umk.pl
tel: (56) 611-43-10

mgr Julią Paluszyńską
email: j.paluszynska@umk.pl
tel: (56) 611-43-10

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

Zlecenie NMR (51 KB)