Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Analiza dyfraktograficzna (SC-XRD) monokryształów

Nazwa oferty i opis:

Rentgenowska analiza strukturalna związków małocząsteczkowych i kompleksów metali.

  • Pomiar dyfraktometryczny monokryształów badanych związków za pomocą dyfraktometru Oxford Sapphire z detektorem CCD, T = 293K, MoKa (l=0.71069 Å).
  • Obróbka danych dyfrakcyjnych, podjęcie próby rozwiązania i udokładnienia struktury.

Krystalizacja oraz badania strukturalne białek.

  • Krystalizacja metodą wiszącej lub siedzącej kropli.
  • Obróbka danych dyfrakcyjnych, podjęcie próby rozwiązania i udokładnienia struktury.

Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od liczby i rodzaju próbek.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 
dr Anną Kozakiewicz
tel: (56) 611-45-11
e-mail: akoza@chem.umk.pl