Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM-EDX)

Skaningowy mikroskop elektronowy (ang. scanning electron microscope – SEM) produkcji LEO Electron Microscopy Ltd, Anglia, model 1430 VP z 2001 roku. SEM jest urządzeniem do badania topografii powierzchni ciał stałych. Zaletą modelu 1430 VP jest możliwość pracy w regulowanej próżni (zakres od 1 do 270 Pa), co daje możliwość obrazowania próbek słabo przewodzących i uwodnionych bez konieczności ich preparatyki (np. napylania przewodnikiem).

Podstawowe parametry mikroskopu:

  • zakres powiększeń od 40 do 800 000 razy,
  • teoretyczna rozdzielczość 3,5 nm (katoda wolframowa),
  • napięcie przyspieszające od 200V do 30kV,
  • masa próbki: od ułamków grama do ok. 0,5 kg,
  • wymiary próbki: od ułamków mm do ok. 50mm,

Typy detektorów:

  • elektronów wtórnych (ang. secondary electron – SE),
  • elektronów elastycznie odbitych (ang. backscattered electron – BSE),
  • katodoluminescencyjny (ang. cathodoluminescence – CL).

Wyposażenie dodatkowe:

  • spektrometr rentgenowski (ang. energy dispersive X-ray spectrometer – EDX) Quantax 200 z detektorem XFlash 4010 produkcji Bruker AXS, Niemcy z 2008 roku,
  • napylarka do nanoszenia nanometrycznych warstwy złota i palladu SC7620 oraz węgla CA7625, produkcji Quorum Technologies, Anglia z 2008 roku.

Obrazy analizowanej powierzchni rejestrowane są w postaci cyfrowej (np. format TIFF, o rozdzielczości 1024×768 pixeli, jedno zdjęcie zajmuje ok. 0,7 MB pamięci) i zapisywane w pamięci komputera, co daje możliwość szybkiego przesyłania wyników analiz np. e-mailem.

Pracownia wykonuje zlecone usługi naukowo-badawcze dla pracowników Wydziału Chemii UMK oraz innych jednostek naukowych. Posiadamy bogate doświadczenie w analizach dla sektora gospodarki.
Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: cech próbki, liczby powiększeń, konieczności specjalnego przygotowania próbki itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
mgr Mariolą Krawitowską
tel: (56) 611-48-32
e-mail: m.krawitowska@umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

Zlecenie-EDX (112 KB)