Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Spektroskopia absorpcji atomowej (AAS)

Aparat
Spektrometr absorpcji atomowej iCE3300 FL Thermo Scientific

Metoda analizy: atomizacja płomieniowa, automatyczny zmieniacz lamp z adjustacją w wiązce światła, dwuwiązkowa optyka Stockdale’a – stabilność układu przy maksymalnej czułości, wysokorozdzielczy monochromator Eberta z siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm, ogniskową 270 mm, z szerokopasmowym powielaczem w zakresie 180-900 nm, automatyczna optymalizacja stechiometrii płomienia.

Zastosowania: analiza ilościowa metali w roztworach wodnych.

Podstawowe parametry:

• Zakres absorbancji: -0,150 A – 3,000 A,
• Zakres spektralny: 180 – 900 nm,
• Układ optyczny: komponenty pokryte warstwą kwarcu,
• Korekcja tła: QuadLine (D2) 1,7 ms,
• Zakres korekcji tła: 180 – 430 nm,
• Siatka dyfrakcyjna: 1800 linii/mm,
• Lampy: kodowane HCL 200 Hz,
• Kapilara: platynowo – irydowa,
• Palnik: tytanowy 50 mm.

Oznaczane pierwiastki: Ag, Au, Ca, Cr, Cu, Fe. Mg, Mn, Pb, Zn.

Rodzaj próbek: roztwory wodne (pH < 7).

Pracownia wykonuje zlecone usługi naukowo-badawcze. Posiadamy doświadczenie w analizach dla sektora nauki i gospodarki.
Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: liczby analiz, konieczności specjalnego przygotowania próbek do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
tel: (56) 611-47-99
e-mail: pai@chem.umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

zlecenie-AAS (180 KB)