Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Analiza elementarna pierwiastków C, H, N

Aparat
Analizator elementarny Vario MACRO CHN ELEMENTAR Analysensysteme GmbH

Metoda analizy: katalityczne spalanie w analizatorze z detektorem TCD, oddzielenie gazów ubocznych, rozdzielenie mierzonych składników, detekcja na podstawie pomiaru przewodnictwa cieplnego produktów spalania.

Zastosowania: analiza ilościowa węgla, wodoru i azotu w próbach ciał stałych (związki organiczne i nieorganiczne, np. produkty farmaceutyczne i spożywcze, materiały roślinne, glebowe, nawozy, węgle, polimery, skały, minerały, osady itp.)

Podstawowe parametry:

• detektor przewodności cieplnej TCD,
• mikrowaga Sartorius M2P, zakres ważenia 0,001 mg – 2 g,
• naważka próbki do badań: 1 – 150 mg,
• zakres detekcji: C: 0,02 – 100mg, H: 0,015 – 15mg, N 0,04 – 50 mg,
• powtarzalność oznaczeń: > 99,5 % dla substancji wzorcowej.

Rodzaj próbek: ciała stałe o temperaturze spalania < 1000 st.C.

Pracownia wykonuje zlecone usługi naukowo-badawcze. Posiadamy doświadczenie w analizach dla sektora nauki i gospodarki.
Opłaty za wykonanie analiz są uzgadniane indywidualnie w zależności od: liczby analiz, konieczności specjalnego przygotowania próbek do analizy itp.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
tel: (56) 611-47-99
e-mail: pai@chem.umk.pl

Zlecenie na analizę dla studentów i pracowników Wydziału Chemii UMK:

zlecenie-CHN (184 KB)