Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tomasz Ligor

profesor UMK
Tel. +48 (56) 665-60-58
E-mail
Zainteresowania naukowe:
techniki chromatograficzne (GC, GC/MS, P&T/GC, TD/GC, HS/GC, SFE/GC, LC-MS/MS), spektrometria mas, metody przygotowania próbki (SDE, SFE, SPE, SPME), oznaczanie THMs, PCBs i pestycydów.
ResearchGate