Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tomasz Kowalkowski

    

Associate professor
Tel. +48 (56) 655-60-64
E-mail
Scientific interests:
chemometrics, modelling, elemental analysis, ICP-MS, atomic absorption spectroscopy, field flow fractionation, SPLITT, microplastics, heavy metals and nutrients in the environment
ResearchGate
Polish version