Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Paweł Pomastowski

Tel. +48 (56) 665-60-62
E-mail
Zainteresowania naukowe:
synteza metalokomplesków, fizykochemia powierzchni, biokoloidy, identyfikacja mikroorganizmów, techniki elektromigracyjne, proteomika, spektrometria mas, MALDI TOF-TOF MS.
ResearchGate