Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Michał Szumski

profesor UMK
Tel. +48 (56) 665-60-61
E-mail
Zainteresowania naukowe:
miniaturyzacja technik analitycznych, techniki elektromigracyjne, synteza monolitycznych faz stacjonarnych do chromatograii cieczowej i technik elektromigracyjnych, preparatyka pakowanych kolumn kapilarnych, modyfikacja wewnętrznych powierzchni kapilar, ekstrakcja w stanie nadkrytycznym.
Researcher ID