Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Joanna Rudnicka

Tel. +48 (56) 665-60-39;
E-mail
Zakres obowiązków:
projekty międzynarodowe, CEEPUS, Socrates; BioSep  obsługa Studium PodyplomowegoORCID