Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Anna Kiełbasa

specjalista chemik
Tel. +48 (56) 665 60 69, 611-43-08
E-mail
Zainteresowania naukowe:
nowe materiały odniesienia gleb i tkanek, WWA w próbkach środowiskowych i tkankach, wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, spektrometria masORCID