Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aleksandra Orzoł

Tel. +48 (56) 665-60-60
E-mail
Zainteresowania naukowe:
system antyoksydacyjny w komórkach roślinnych, wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na procesy morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne oraz genetyczne roślin, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas, mikroskopia konfokalna, spektrofotometria.