Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Radosław Sadowski

doktorant
Tel. +48 (56) 665-60-52
E-mail
Zainteresowania naukowe:
wysokosprawna chromatografia cieczowa, metody przygotowania próbek (SPE), spektrometria mas, analiza leków o działaniu przeciwzakrzepowym.
Promotor: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK