Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Olga Wrona

doktorantka
INS Puławy
Email
Zainteresowania naukowe:
nadkrytyczna inżynieria procesowa w skali przemysłowej, transfer technologiczny, produkty naturalne.
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski