Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Martyna Pajewska – Szmyt

doktorantka
Tel. +48 (56) 665-60-52
Email
Zainteresowania naukowe:
chromatografia cieczowa, spektrometria mas, metody przygotowania próbek (SPE, technika QuEChERS), proteomiczna ocena profilu mleka ludzkiego.
Promotor: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK