Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Magdalena Skoczylas

doktorantka
Tel. +48 (56) 611-43-07
Email
Zainteresowania naukowe:
Synteza i charakterystyka faz stacjonarnych do chromatografii cieczowej oddziaływań hydrofilowych (HILIC), opis właściwości powierzchniowych adsorbentów, mechanizmy retencji w układzie HPLC.
Scopus
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Opiekun pomocniczy: dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK