Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Maciej Monedeiro-Milanowski

Tel. +48 (56) 665 60 58
Email
Zainteresowania naukowe:
metabolomika, chromatografia; spektrometria mas; MALDI-TOF/MS; lotne związki organiczne; analiza wydychanego powietrza; biomarkery; przygotowanie próbek; bakterie; derywatyzacja; nanocząstki metali.