Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katarzyna Krzemińska

doktorantka
Tel. +48 (56) 611-43-07
Email
Zainteresowania naukowe:
Synteza i charakterystyka faz stacjonarnych do odwróconego układu faz chromatografii cieczowej (RPLC) i chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC), opis mechanizmu rozdzielania w HILIC.
Promotor: dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK