Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Izabela Wojtczak

doktorantka
Tel. +48 (56) 611-43-07
Email
Zainteresowania naukowe:
Ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz, fizykochemia materiałów polimerowych, metaboliczna insercja biokrzemionki.
Opiekun naukowy: dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK