Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Pracownia Informatyki (sale: 223B, 244B)

Pracownia powstała w 1985 roku i jest prowadzona dotąd przez Katedrę Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów. Dążeniem Zespołu realizującego program jest stworzenie zintegrowanego, spójnego przedmiotu nastawionego na przekazywanie specjalnie wybranych treści i umiejętności potrzebnych współczesnym chemikom.
Kierownik Pracowni: dr Piotr Szczepański
Opiekun Pracowni: inż. Dariusz Czerwiński

Informacje dla studentów

Materiały dydaktyczne