Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Wojciech Kujawski

dr Piotr Adamczak
inż. Dariusz Czerwiński
dr Magdalena Gierszewska
mgr Andrzej Kita
dr Katarzyna Knozowska
prof. dr hab. Stanisław Koter
dr Izabela Koter
dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
prof. dr hab. Wojciech Kujawski
mgr Barbara Mroczyńska
mgr Krzysztof Myszka
dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK
dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK
dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK