Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK

dr Piotr Adamczak
inż. Dariusz Czerwiński
dr Magdalena Gierszewska
mgr Andrzej Kita
prof. dr hab. Stanisław Koter
dr Izabela Koter
dr Joanna Kujawa
dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
mgr Barbara Mroczyńska
dr hab. Jacek Nowaczyk
mgr Katarzyna Olejniczak
dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska
dr Piotr Szczepański
dr Stanisław Truszkowski