Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy – ZKiB

  • prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
    pokój 8, bud. A
    e-mail: awojt@chem.umk.pl
  • dr Anna Kozakiewicz
    pokój 10, bud. A
    e-mail: akoza@chem.umk.pl