Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty badawcze

Grant NCN OPUS13, nr 2017/25/B/ST4/00376,

tytuł projektu: „Opracowanie nowych małocząsteczkowych regulatorów (inhibitorów, aktywatorów) aktywności katalitycznej kinaz adenylanowych. Molekularne podstawy mechanizmów działania tych regulatorów.

czas realizacji: 01-01-2018 do 31-12-2020r.

Kierownik grantu: dr Anna Kozakiewicz

 

Grant NCN Preludium 7, nr  2014/13/N/ST4/04119

tytuł projektu: „Oddziaływania wiążących aktywatorów w bakteryjnych kinazach adenylanowych.”

czas realizacji: 01.01.2015-31.12.2016

Kierownik grantu: mgr Agnieszka Ludwiczak

Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak