Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Grant NCN OPUS13, nr 2017/25/B/ST4/00376

Tytuł projektu: „Opracowanie nowych małocząsteczkowych regulatorów (inhibitorów, aktywatorów) aktywności katalitycznej kinaz adenylanowych. Molekularne podstawy mechanizmów działania tych regulatorów.” czas realizacji: 01-01-2018 do 31-12-2020 r.  Kierownik grantu: dr Anna Kozakiewicz

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/372601-pl.pdf

 

Konferencje:

  1. Poster, A. Kozakiewicz, M. Wujak, K. Roszek, I. Kruszewska, A. Wojtczak, Study on the effect of statins on the catalytic activity of adenylate kinases. IX Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 13-15 wrzesień 2018.
  2. Poster: A. Kozakiewicz, M. Wujak, K. Roszek, A. Wojtczak. Study on the effect of statins and analoues of substrate on the catalytic activity of short and long type of adenylate kinases. EFMC, ACSMEDI, Medicinal Chemistry Frontiers 2019, Kraków 10-13 czerwiec 2019.

 

Prace dyplomowe wykonane w ramach grantu:

Tytuły prac licencjackich:

„Określenie wpływu analogów substratów oraz rozuwastatyny na aktywność katalityczną ludzkiej kinazy adenylanowej”

„Określenie wpływu analogów substratów na aktywność katalityczną bakteryjnej kinazy adenylanowej”

Tytuły pracy magisterskiej:

„Optymalizacja warunków krystalizacji kinazy adenylanowej z Geobacillus stearothermophilus”

 

Aparatura zakupiona z grantu:

  • chromatograf cieczowy (HPLC) Shim-Pol, wyposażony w detektor UV-VIS SPD-M20A z matrycą diodową oraz jednostka sterująca,
  • system do chromatografii niskociśnieniowej (ÄKTA start), w skład którego wchodzą: pompa, monitor UV, monitor konduktywności i kolektor frakcji, wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem,
  • spektrofotometr UV-Vis Eppendorf BioSpectrometer®basic,
  • zamrażarka niskotemperaturowa (-86oC) Arctico, Frost,
  • wytwornica lodu AF80, Scotman,