Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aparatura naukowo-badawcza

  • dyfraktometr monokrystaliczny Oxford Sapphire z detektorem CCD, MoKa, do pomiarów w temperaturze pokojowej
  • chromatograf cieczowy (HPLC) shim-pol, wyposażony w detektor UV-VIS SPD-M20A z matrycą diodową oraz jednostka sterująca,
  • system do chromatografii niskociśnieniowej (ÄKTA start), w skład którego wchodzą: pompa, monitor UV, monitor konduktywności i kolektor frakcji, wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem,
  • spektrofotometr UV-Vis Eppendorf BioSpectrometer®basic,
  • zamrażarka niskotemperaturowa (-86oC), Arctico, Frost,
  • wytwornica lodu AF80, Scotman,
  • mikroskopy oraz narzędzia służące do montowania kryształów białek oraz związków małocząsteczkowych,
  • zestaw do elektroforezy białek, wirówki laboratoryjne,
  • narzędzia umożliwiające krystalizację białek techniką siedzącej i wiszącej kropli,
  • szafy termostatyczne do inkubacji i przechowywania płytek krystalizacyjnych,