Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Grant Norweski

 

Kierownik projektu: dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK
Tytuł projektu: „Katalizatory na bazie grafenu wolne od Pt dla technologii rozszczepienia wody jako zielona metoda produkcji wodoru”
Nr umowy: NOR/SGS/IL-HYDROGEN/0202/2020-00

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.
Budżet projektu: 899 925 zł

Akronim: IL-HYDROGEN

 

Zespół Grantu Norweskiego
Fot. Andrzej Romański