Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane

  • Nowe biodegradowalne materiały opakowaniowe o właściwościach przeciwbakteryjnych przeznaczone dla żywności i materiałów medycznych
  • Otrzymywanie i badanie właściwości nowych materiałów kompozytowych z udziałem polimerów przewodzących

Zrealizowane

  • Modyfikacja materiałów polimerowych i wpływ dodatków na ich procesu rozkładu
  • Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nowych materiałów polimerowych na bazie kopolimerów funkcjonalizowanego tiofenu i nowych komerów funkcyjnych (temat badań w ramach doktoratu dr K. Kadac)
  • Badania właściwości polimerów z dodatkiem uniepalniaczy bezhalogenowych
  • Badania właściwości polimerów zawierających dodatki luminescencyjne
  • Grant Sonata 2 – 2012-2015 „Projektowanie kompozytów polilaktydowych o kontrolowanej degradacji”