Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach złoty medal otrzymał wynalazek pn. “Sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszający degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny” (P.427073) zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Chemii, którego współautorem jest dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska.


Mgr Ewelina Jakubowska znalazła się w gronie laureatów I edycji projektu PROM (https://www.fizyka.umk.pl/prom/) i uzyskała dofinansowanie udziału w międzynarodowej konferencji związanej z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej.


Mgr Iwona Tarach została laureatką I nagrody w konkursie Oddziału Toruń Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na najlepszą pracę magisterską. Praca dyplomowa pt. ,,Polilaktyd modyfikowany policykliczną bakteriocyną jako biodegradowalny materiał przeciwbakteryjny” została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Ewy Olewnik-Kruszkowskiej.


Podczas jubileuszowych 70. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2018” w Norymberdze wyróżnienie specjalne (dyplom) Stowarzyszenia Wynalazców Tajwańskich uzyskał wynalazek “Sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszający degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny”, którego współautorem jest dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska


Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska została powołana do Zespołu “Materiałów Polimerowych” – Komitetu Nauki o Materiałach PAN na kadencję do roku 2020


Zespół osób: dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, dr Marta Ziegler-Borowska, dr hab. Jacek Nowaczyk i dr hab. Marek Wiśniewski we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej będą realizować Grant Badawczy MON pt. “Badanie właściwości fizykochemicznych inteligentnych kompozytów z wykorzystaniem materiałów elektroaktywnych”


Mgr Iwona Tarach otrzymała tytuł najlepszego Absolwenta Wydziału Chemii UMK w roku akademickim 2017-2018