Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

PLAN  SEMINARIÓW  W  SEMESTRZE  LETNIM   2018/19

Poniedziałek, godz. 12:00-14:00 (Sala Akwarium, bud. B, p.II)

25.02.2019 dr hab. Roman Buczkowski prof nadzw. UMK Organizacja badań w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019
25.02.2019 Arkadiusz Lubuk Opracowanie metody analizy związków amonowych w surowym NaHCO3 za pomocą TGA-FTIR
25.02.2019 Szymon Trzciński Zastosowanie mikroskopii optycznej do analizy granulometrycznej surowego NaHCO3
11.03.2019 mgr Paweł Iwański Spirulina – porównanie różnych systemów hodowli
25.03.2019 dr Marcin Cichosz Modyfikacje procesu Solvay’a
08.04.2019 dr Bartłomiej Igliński Współpraca z Uniwersytetem Wschodniofińskim – sprawozdanie z wyjazdu w ramach Programu Erasmus+.
22.04.2019 mgr Paweł Rzymyszkiewicz Identyfikacja zarodkowania i wzrostu kryształu NaHCO3
13.05.2019 mgr Marta Plaszkacz-Dziuba Możliwości zastosowania odpadu z półsuchej metody odsiarczania spalin w produktach budowlanych