Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia SKNCH

W 1946 roku za sprawą prof. dra hab. Antoniego Basińskiego zostało powołane Studenckie Koło Naukowe Chemików, pierwsze koło naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pierwotnie garstka “naukowych zapaleńców” poprzez swoją pasję, chęć pogłębiania swojej wiedzy i przede wszystkim przyjaźń, która ich połączyła, stworzyła prężnie rozwijające się stowarzyszenie.
Minęły lata, zmieniały się władze wydziałowe, przez koło przewijały się kolejne pokolenia studentów, jednak zapał młodych naukowców pozostał niezmienny. Dla wielu z nas, studentów, SKNCh okazało się miejscem rozwoju, zawiązywania nowych przyjaźni, a dla niektórych schronieniem przed problemami natury studenckiej.
Przez te lata SKNCh miało wielu mentorów, a byli nimi: prof. dr hab. Antonii Basiński, prof. dr hab. Halina Basińska, prof. dr hab. Janina Gronowska, dr Janina Wojtczak, dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. dr hab. Edward Szłyk, dr Aleksander Kazubski oraz dr Andrzej Wolan – obecny opiekun koła. To dzięki ich wsparciu i radzie wielu z nas osiągnęło tak wiele i tak daleko zaszło.
Dziś członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików aktywnie działają na rzecz zarówno Wydziału Chemii jak i całego UMK. Poprzez konferencje, sympozja, pokazy czy kształtowanie młodych umysłów w ramach Sekcji Licealnej dumnie reprezentujemy Nasz Uniwersytet i historię Naszego Koła.
Zamiłowanie do wiedzy chemicznej to dar, który trzeba pielęgnować!